Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie

Opublikowano: 2020-01-10

forum akademickie

Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie”. Wydarzenie odbędzie się 15 maja.

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednym z zagrożeń współczesnego, zglobalizowanego świata jest przemoc rówieśnicza, stanowiąca główny problem rozważań podczas konferencji. Jej celem jest podjęcie dyskusji na temat nowych form przemocy, przyczyn ich powstawania, skutków, a przede wszystkim podejmowanych działań profilaktycznych w kontekście przemocy rówieśniczej.

Wydarzenie kierowane jest do pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych, prawników, lekarzy, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Organizatorzy zapraszają także młodych badaczy, podejmujących w swojej pracy naukowej rozważania na temat przemocy rówieśniczej we współczesnym świecie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie obrad będą między innymi:

  • nowe formy przemocy rówieśniczej,
  • uwarunkowania przemocy rówieśniczej,
  • przemoc rówieśnicza a płeć,
  • przemoc rówieśnicza a media elektroniczne,
  • prawne aspekty przemocy rówieśniczej,
  • polityka społeczna wobec przemocy rówieśniczej.

W trakcie sesji plenarnej swoje prelekcje wygłoszą:

  • prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Co działa w przeciwdziałaniu cyberprzemocy rówieśniczej?)
  • sędzia Anna Maria Wesołowska (Rola profilaktyki i edukacji prawnej w zapobieganiu przemocy)
  • asp. szt. Tomasz Rozwandowicz i mł.asp. Marika Leśniewska-Albin z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (Przemoc rówieśnicza oraz jej konsekwencje prawne)

Zaplanowano także szkolenie pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny”, które poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska.

Konferencja odbędzie się 15 maja w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi przy ul. Milionowej. Rejestracja trwa do 31 marca. Więcej szczegółów pod adresem: https://www.medyk.edu.pl/aktualnosci/przemoc-rowiesnicza-w-zglobalizowanym-swiecie

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie