Konferencje
Nauki humanistyczne i społeczne
23 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-23

XIX Krakowska Konferencja z cyklu „Nowoczesne prawo autorskie” 2019

Wykładowcy: prof. Ryszard Markiewicz – Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Ewa Nowińska – Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr Marek Bukowski – Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków; adwokat Agnieszka Malczewska – Poteralska – Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków; radca prawny Joanna Karasińska – Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków; dr Michał Markiewicz – Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków

Program

11 marca 2019 r., godz. 9.00 – 12.00 – prowadzący prof. Ryszard Markiewicz

 1. Prawo Autorskie a sztuczna inteligencja ( Artificial Intelligence AL)
  – czy można uznać sztuczną inteligencje za autora w kontekście przepisów Prawa autorskiego?
  – obrót prawami autorskimi utworów AL
  – prawa majątkowe
  – inne kierunki podejścia do problematyki utworów wytworznych przez sztuczna inteligencję
 2. Nowe “spory autorskie” – nowe i stare problemy Prawa autorskiego
  – przedmiot prawa autorskiego,
  – ochrona pomysłu,
  – kategorie utworów,
  – cytat, parodia, prawo panoramy,
  – plagiat i poprawne cytowanie tekstu,
  – wielokrotność stosownego wynagrodzenia

godz.12.00-13.30 – prowadzący dr Michał Markiewicz

Utwory połączone – łączyć czy współtworzyć?
1. Czym jest połączenie utworów?
2. Jakie są zasady podejmowania decyzji dotyczących połączonych utworów?
3. Jak rozumieć odesłanie do stosowania art. 9 pr. aut. do utworów połączonych?
4. Jak zredagować umowę dotyczącą utworów połączonych?

godz.13.30- 14.00 obiad

godz.14.00- 16.00 – prowadząca radca prawny Joanna Karasińska 

Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach przepisów z 2018 roku oraz w świetle opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy

 1. 50 % koszty uzyskania przychodów w obowiązującym stanie prawnym – przedstawienie
  i omówienie najczęstszych problemów występujących w praktyce stosowania tych kosztów z uwzględnieniem interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach oraz orzeczeń sądów administracyjnych.
  2. Warunki stosowania – w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej – 50 % kosztów uzyskania przychodów do honorariów autorskich wypłacanych na podstawie umowy o pracę.

godz.19.00- uroczysta kolacja

12 marca 2019 r., godz. 9.00 – 13.30 – prowadzący mecenas dr Marek Bukowski

Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

 1. Ogólne zasady zbiorowego zarządzania.
  2. Organizacje zbiorowego zarządzania a niezależne podmioty zarządzające.
  3. Transparentność działania organizacji zbiorowego zarządzania.
  4. Podstawy prawne reprezentacji organizacji zbiorowego zarządzania i pojęcie organizacji reprezentatywnej.
  5. Licencje terytorialne i wieloterytorialne.
  6. Umowy o zbiorowe zarządzanie.
  7. Zasady zarządzania przychodami z praw i dopuszczalne potrącenia z tych przychodów.
  8. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami .
  9. Zatwierdzanie i zmiana zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.
  10. Postępowanie mediacyjne.
  11. Przepisy zmieniające i przejściowe.

godz.13.30- 14.00 obiad

godz.14.00- 16.00 – prowadząca adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska

Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów polskich i TSUE

 1. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych:
  –  zaniechanie naruszenia
  –  usunięcie skutków naruszenia
  –  naprawienie wyrządzonej szkody, w tym roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oraz o zapłatę jednokrotności lub wielokrotności hipotetycznego wynagrodzenia licencyjnego
  –  wydanie uzyskanych korzyści
  –  ogłoszenie oświadczenia oraz podanie orzeczenia sądu do publicznej wiadomości
  –  zapłata stosownej sumy pieniężnej
  –  czynności dotyczące bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia
  – prezentacja katalogu roszczeń, ich charakterystyka w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
  w tym omówienie poszczególnych kategorii roszczeń z naświetleniem kontrowersji dotyczących wymiaru roszczeń odszkodowawczych zarysowanych na gruncie bieżącego orzecznictwa.
  II. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich prawosobistych:
  –  zaniechanie działania zagrażającego naruszeniu praw lub naruszającego prawa
  –  usunięcie skutków naruszenia, w tym publiczne oświadczenie
  –  zapłata zadośćuczynienia lub odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny
  – przedstawienie katalogu roszczeń i ich charakterystyka z praktycznymi odniesieniami.

13 marca 2019 r., godz. 9.30 – 14.30 – prowadząca prof. dr hab. Ewa Nowińska

Prawo własności intelektualnej/przemysłowej: ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych a prawo autorskie i przepisy zwalczające nieuczciwa konkurencję

 1. Znaki towarowe
  1. Systemy rejestracji znaku towarowego – który wybrać?
  2. Znak towarowy – chronić-nie chronić, czyli o zaletach rejestracji słów kilka?
  3. Zasady rejestracji krajowej:
  – zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego i zasady rejestracji
  – podstawy odmowy rejestracji; prawo autorskie a znak-utwór
  – zakres praw wyłącznych
  – zasady dochodzenia naruszenia praw wyłącznych
  4. Niestandardowe znaki towarowe – co to takiego? I czy warto je chronić
 2. Wzory przemysłowe
  1. Wzór przemysłowy – istotne dobro przedsiębiorstwa?
  2. Zasady ochrony wzorów wedle ustawy Prawo własności przemysłowej a może raczej sięgnąć po przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
  3. Rozwiązania formalnie chronione, czyli wzór wedle ustawy Prawo własności przemysłowej:
  – przesłanka nowości
  – przesłanka indywidualnego charakteru czy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?
  4. Zakres wyłączności prawa z rejestracji, czyli czego innym nie wolno
  5. Naruszenie prawa wyłącznego; odpowiedzialność sprawcy
  6. A może chronić wzór wedle prawa unijnego?

godz. 14.30 – obiad i zakończenia Konferencji

cena za udział w dwudniowym szkoleniu: 11-12.03.: 1700 zł netto (+23 % VAT)
cena za udział w trzydniowym szkoleniu:  11-12-13.03.: 1990 zł netto (+23% VAT)

Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT – zwolniony.

Cena zawiera:
– uczestnictwo w szkoleniu,
– materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
– imienny certyfikat,
– serwisy kawowe, obiady,
– uroczysta kolacja 11.03

Ceny dodatkowych świadczeń:
miejsce w pokoju 1-osobowy – 230 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym – 135 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 10.03- 40 zł

Dla stałych uczestników szkoleń 80 zł  rabatu od ceny netto.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Po uzgodnieniu z organizatorem – płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.
Należność za udział należy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informacja dotycząca potwierdzenia realizacji szkolenia będzie przesłana do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.

Kontakt:

Anna Hoffmann   tel. 91 489 64 55
Agnieszka Bobkiewicz   tel. 91 466 90 97
Małgorzata Pawelec   tel. 91 434 29 79

Aby zgłosić na się na szkolenie, należy skorzystać z formularzy na stronie Do pobrania lub formularza na stronie Kontakt.