Aktualności
Konkursy
16 Grudnia
Źródło: NCN
Opublikowano: 2022-12-16

20 mln zł czeka na młodych badaczy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło siódmy konkurs SONATINA na projekty realizowane przez młodych badaczy. Do rozdysponowania jest 5 mln zł mniej niż w poprzedniej edycji. 

Głównym celem konkursu jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA umożliwia zdobycie wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy.

W konkursie mogą wziąć udział naukowcy, którzy posiadają już stopień naukowy, uzyskany po 31 grudnia 2019 r., lub też ci, którzy uzyskają go do końca czerwca 2023 roku. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

Elektroniczny nabór wniosków ruszył 15 grudnia i potrwa do 15 marca 2023 r. Wnioski będą poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej. Eksperci ocenią m.in. poziom naukowy i nowatorski charakter planowanych badań, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej oraz czy zaplanowane badania spełniają kryterium badań naukowych. Ogłoszenie wyników zaplanowano latem przyszłego roku.

Rada NCN ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7 w kwocie 20 mln zł – to o 5 mln zł mniej niż w poprzedniej edycji. Jednocześnie w ogłoszeniu konkursowym przypomniano, że w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w składanych wnioskach nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z rosyjskimi.

Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych – zastrzega Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)