Aktualności
Konkursy
24 Lutego
Opublikowano: 2022-02-24

Blisko 236 mln zł dla laureatów konkursów NCN

Prawie 236 mln zł trafi do laureatów kolejnych konkursów Narodowego Centrum Nauki – SONATA BIS i MAESTRO. Łączny wskaźnik sukcesu liczbowego wyniósł 20,44%.

Konkurs MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców, zaś konkurs SONATA skierowany jest do tych, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy. W obu można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z realizacją projektu.

MAESTRO 13 oraz SONATA BIS 11 zostały ogłoszone w czerwcu 2021 roku. W obu konkursach złożono łącznie 455 wniosków. Do finansowania zakwalifikowane zostały 93 projekty na łączną kwotę niemal 236 mln złotych. Łączny wskaźnik sukcesu liczbowego wyniósł 20,44%.

MAESTRO to konkurs dla badaczy, którzy mają w dorobku publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych i doświadczenie w kierowaniu projektami wyłonionymi w konkursach krajowych i międzynarodowych. Konkurs ma na celu realizację pionierskich badań, wykraczających poza obecny stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. W trzynastej edycji granty otrzymało 9 laureatów, co przełożyło się na liczbowy wskaźnik sukcesu w wysokości 12,3%. Łączna wartość nagrodzonych projektów wynosi niemal 34 mln zł.

Laureaci konkursu zrealizują swoje projekty na uniwersytetach: Gdańskim, Jagiellońskim, im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wrocławskim oraz w trzech instytutach Polskiej Akademii Nauk – Biochemii i Biofizyki, Biologii Ssaków oraz Matematycznym.

Lista laureatów MAESTRO 13

Z kolei SONATA BIS to konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu. Skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W 11 edycji wyróżniono 84 wnioski na łączą kwotę ponad 202 mln złotych. Liczbowy wskaźnik sukcesu dla konkursu SONATA BIS 11 wyniósł 22%.

Lista laureatów SONATA BIS 11

MAESTRO 13 wyniki 0SONATA BIS 11 wyniki

.

Dyskusja (0 komentarzy)