Aktualności
Konkursy
30 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-30

Blisko 26 mln zł na kształcenie i projekty badawcze doktorantów

Prawie 26 mln zł trafi do 43 laureatów piątej odsłony konkursu PRELUDIUM BIS. Ma on na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich.

Konkurs PRELUDIUM BIS jest skierowany do jednostek prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Konkurs zawiera również komponent promobilnościowy – doktoranci realizujący granty są zobowiązani do odbycia stażu zagranicznego trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W piątej edycji do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 229 wniosków na łączną kwotę ponad 134 mln zł. Do finansowania zostały zakwalifikowane 43 projekty o wartości niemal 26 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu w konkursie wyniósł zatem 18,78%.

Przyznane granty będą realizowane w 27 instytucjach, najwięcej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6), Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (po 3). Doktoranci poprowadzą swoje projekty także w ośmiu instytutach Polskiej Akademii Nauk.

PRELUDIUM BIS został po raz pierwszy ogłoszony w 2019 roku. W dotychczasowych edycjach sfinansowano 360 projektów. Kierownikiem każdego jest promotor pracy doktorskiej, a doktoranci muszą zostać wybrani w otwartych konkursach. Ważną zmianą w tej odsłonie konkursu było zniesienie wymogu uzyskania stopnia doktora przez doktoranta realizującego grant jako warunku rozliczenia projektu.

Projekty PRELUDIUM BIS można planować na 36 lub 48 miesięcy. Stypendium dla doktoranta wynosi 5 tys. zł miesięcznie do momentu przeprowadzenia oceny śródokresowej, później wzrasta do wysokości 6 tys. zł miesięcznie. W budżecie projektu można przewidzieć m.in. środki dla kierownika projektu, na materiały i drobny sprzęt, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych.

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe PRELUDIUM BIS

 

Dyskusja (0 komentarzy)