Aktualności
Konkursy
23 Maja
Opublikowano: 2022-05-23

Blisko 740 mln zł na projekty z zakresu badań podstawowych

Prawie 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych otrzymają laureaci rozstrzygniętych właśnie przez Narodowe Centrum Nauki konkursów OPUS 22 i SONATA 17. 

W obu konkursach złożono w sumie 3005 wniosków, których wartość opiewała na niemal 3,3 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Wskaźnik sukcesu wyniósł średnio 19,6%.

W konkursie OPUS 22 wpłynęło 1866 aplikacji na łączną kwotę niemal 2,3 mld złotych. Finansowanie otrzymało 350 wniosków o wartości prawie 500 mln złotych. Wskaźnik sukcesu wyniósł 18,76%. OPUS to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery naukowej kierownika projektu, posiadanego stopnia naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Wszyscy konkurujący ze sobą naukowcy podlegają kryteriom oceny, wśród których znajdują się m.in. poziom naukowy zaplanowanych badań, nowatorski charakter problemu naukowego, którego rozwiązanie jest proponowane, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej czy osiągnięcia naukowe kierownika projektu.

W tej edycji, oprócz wniosków obejmujących krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

Z kolei konkurs SONATA skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji złożono 1139 wniosków na łączną kwotę ponad 1 mld złotych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 239 projektów, których budżet wynosi w sumie ponad 240 mln złotych. W tym przypadku wskaźnik sukcesu wyniósł 20,98%.

Najwięcej projektów w obydwu konkursach (243) zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych, którzy otrzymali na nie ponad 294,3 mln zł. Finansowanie otrzymało także 196 projektów z obszaru nauk o życiu o wartości niemal 345 mln zł oraz 150 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na kwotę ponad 100,2 mln zł.

źródło: NCN

Listy rankingowe OPUS 22 i SONATA 17

Dyskusja (0 komentarzy)