Aktualności
Konkursy
06 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-06

Blisko stu laureatów konkursu PRELUDIUM BIS

Prawie sto grantów o wartości ponad 55 mln zł przekaże Narodowe Centrum Nauki beneficjentom trzeciej edycji konkursu PRELUDIUM BIS skierowanego do instytucji prowadzących szkoły doktorskie.

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Zespół badawczy w tym konkursie składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu i doktoranta.

W trzeciej edycji o finansowanie starało się 228 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 55 mln zł otrzyma 97 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

W komunikacie z wynikami konkursu agencja wskazuje na projekty dotyczące skutków globalnego ocieplenia i zagrożeń z nimi związanych. Jeden z nich zrealizuje prof. Ewa Błońska z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Będzie badać wpływ suszy na mikrobiologiczną aktywność i dekompozycję drewna martwych drzew różnych gatunków w lasach strefy umiarkowanej.

Efektem zmian warunków termicznych na Ziemi będzie występowanie ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w tym nagłych okresów silnej suszy. Ta sytuacja będzie miała wpływ nie tylko na zmniejszenie zasobów wody pitnej i przesuszenie gleby, ale także na równowagę ekosystemów leśnych, w tym na zmieniającą się aktywność biologiczną i tempo rozkładu drewna martwych drzew. Mam nadzieję, że lepsze poznanie czynników wpływających na proces rozkładu drewna martwych drzew w warunkach suszy pozwoli na przewidywanie tych zjawisk w przyszłości i przyczyni się̨ do utrzymania stabilności ekosystemów leśnych – opisuje swoje badania badaczka z URK.

Z kolei dr hab. Edyta Łokas z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN zamierza poszerzyć wiedzą na temat zanieczyszczeń norweskich lodowców i zwrócić uwagę na to zagrożenie środowiska.

Zanikanie lodowców wpływa na rozprzestrzenianie się toksycznych substancji wytwarzanych przez człowieka. Nawet pozornie nieskażone, odległe od centrów cywilizacji obszary polarne i wysokogórskie nie są wolne od zanieczyszczeń. Wraz z topnieniem lodowców do środowiska przedostają się m.in. powstałe po testach broni jądrowej i wypadkach jądrowych pierwiastki promieniotwórcze oraz czarny węgiel rozprzestrzeniany przez liczne statki wycieczkowe. Zrozumienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem lodowców ma szczególne znaczenie, gdyż woda pochodząca z lodowców jest wykorzystywana do picia i nawadniania upraw przez miliardy osób na świecie – tłumaczy uczona z IFJ.

W tej edycji PRELUDIUM BIS najwyższy wskaźnik sukcesu odnotowały wnioski z dziedziny nauk ścisłych i technicznych – finansowanie otrzymało ponad 47 proc. aplikacji. Spośród nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ponad 45 proc. zgłoszeń dostało finansowanie, a wskaźnik sukcesu projektów z dziedziny nauk o życiu wyniósł ponad 37%. Wskaźniki sukcesu finansowego są jeszcze wyższe i wynoszą odpowiednio – ponad 48, ponad 47 i ponad 39 procent.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa PRELUDIUM BIS 3

 

Dyskusja (0 komentarzy)