Aktualności
Konkursy
16 Września
Opublikowano: 2021-09-16

Cztery nowe konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery nowe konkursy. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu, a także naukowcy z zagranicy, którzy przyjadą prowadzić badania w Polsce.

15 września ruszyły kolejne edycje konkursów OPUS, SONATA, PRELUDIUM BIS i POLONEZ BIS. Łączny ich budżet wynosi blisko 1 mld zł. Wnioski można składać do 15 grudnia.

Dla naukowców niezależnie od etapu kariery

OPUS 22 to konkurs skierowany do naukowców na każdym etapie kariery, którzy planują realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych oraz z udziałem partnerów zagranicznych, prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure w programie Weave), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

W konkursie OPUS 22 można złożyć wnioski na projekty trwające rok, 2, 3 lub 4 lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 500 mln zł. Szczegółowe warunki konkursu

Granty dla młodych naukowców

Program SONATA 17 ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od roku do 2 lub 3 lat. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł. Szczegółowe warunki konkursu

Wsparcie doktorantów

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 mogą̨ się̨ ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 tys. zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu POLONEZ BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 3 wynosi 60 mln zł. Szczegółowe warunki konkursu

Wszechstronny program dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Wnioski mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Nabór wniosków w pierwszej edycji POLONEZ BIS potrwa do połowy grudnia. Dwie kolejne edycje odbędą się w przyszłym roku. Szczegółowe warunki konkursu

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)