Aktualności
Konkursy
22 Września
Opublikowano: 2022-09-22

Dwa Centra Doskonałości AI powstaną w Krakowie

Centra Doskonałości AI wspierające rozwój sztucznej inteligencji w Polsce powstaną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. To wynik konkursu organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. 

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) ma być jedną z najważniejszych technologii przyszłości. Parlament Europejski uznał działania na jej rzecz za priorytet Unii Europejskiej. Także Polska przyjęła „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji od roku 2020”. Celem konkursu ARTIQ, pilotowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, jest wzmocnienie potencjału naszego kraju w obszarze badań nad sztuczną inteligencją i wykorzystaniem ich wyników w praktyce.

Konkurs ogłoszono przed rokiem, a nabór wniosków prowadzony był do 20 grudnia. Właśnie poznaliśmy wyniki. Spośród siedmiu zgłoszonych wniosków dokonano oceny merytorycznej pięciu, z których dwa rekomendowano do finansowania. Autorem jednego z nich jest dr Krzysztof Geras, adiunkt z NYU School of Medicine, który na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzy platformę uczenia multimodalnego i uczenia ze wzmocnieniem dla indywidualizacji opieki onkologicznej. Otrzymał na ten cel blisko 20 mln zł.

Z kolei dr Ayan Seal z Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing w Jabalpur zrealizuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie projekt „Integracja wnioskowania, uczenia się, optymalizacji i interpretacji w celu przyspieszonej komercjalizacji inteligentnych systemów oprogramowania nowej generacji”. Dostanie na to ponad 19,5 mln zł.

Liderzy zespołów – naukowcy z zagranicy o międzynarodowej renomie – musieli wykazać się wyróżniającym dorobkiem naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. W ramach Centrów Doskonałości AI poprowadzą projekty obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w dziedzinie sztucznej inteligencji, prowadzące do wprowadzenia nowego rozwiązania na rynek. NCBR odpowiada za środki na badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace przedwdrożeniowe i zakładanie spółek celowych, zaś NCN – na badania podstawowe. Instytucje hostujące, w tym przypadku UJ i AGH, musiały zadeklarować wkład własny na realizację projektu.

Budżet konkursu wynosi 60 mln zł. Obie agencje zaplanowały finansowanie maksymalnie trzech Centrów Doskonałości AI. Pozostała do rozdysponowania kwota będzie mogła zostać przyznana po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)