Aktualności
Konkursy
26 Maja
Opublikowano: 2023-05-26

Kolejni naukowcy z zagranicy będą prowadzić swoje badania w Polsce

Blisko pół setki projektów z łącznym budżetem przekraczającym 48 mln zł zrealizują badaczki i badacze z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki trzeciej jego odsłony.

Konkurs POLONEZ BIS jest skierowany do osób, które mają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy i w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie). Laureaci otrzymują środki na realizację 24-miesięcznych projektów badawczych, obejmujące m.in. wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

W poprzednich dwóch naborach wyłoniono łącznie 102 naukowców, do których trafiło blisko 100 mln zł. W rozstrzygniętym właśnie trzecim i ostatnim konkursie złożono w sumie 230 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do finansowania zakwalifikowano 47 projektów (wskaźnik sukcesu wyniósł 20,4%). Blisko połowę (23) stanowią projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych, autorami kolejnych 12 są przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, również 12 dotyczy dziedziny nauk o życiu.

Naukowczynie i naukowcy nagrodzeni w konkursie POLONEZ BIS 3 przyjadą do Polski m.in. z Indii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Singapuru, Szwecji, Izraela, Estonii, Turcji, Czech czy Australii. Przyznano im łącznie 48,1 mln zł. Konkurs jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND.

MK

Lista rankingowa

Dyskusja (0 komentarzy)