Aktualności
Konkursy
02 Sierpnia
Opublikowano: 2021-08-02

Konkurs na badania procesów fotochemicznych

Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu Solar-Driven Chemistry Call 2021. Ogłoszenie listy beneficjentów zakwalifikowanych do finansowania zaplanowano na listopad przyszłego roku.

Solar-Driven Chemistry to sieć współpracy europejskich agencji finansujących badania naukowe (w Polsce to Narodowe Centrum Nauki), która powstała w 2018 r. z inicjatywy niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ogłasza ona międzynarodowe konkursy na projekty badawcze w zakresie procesów fotochemicznych. Tematyka obecnego konkursu obejmuje zagadnienia związane z fotochemiczną transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego.

O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwajcarii lub Turcji.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euroBędzie można je wykorzystać na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Konkurs Solar-Driven Chemistry Call 2021 składa się z dwóch etapów. W pierwszym należy złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal) – można to zrobić do 29 października. Następnie najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia do 2 maja 2022 r. wspólnych wniosków pełnych (full proposals). Dodatkowo kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 9 maja 2022 r.

Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania nastąpi w listopadzie 2022 roku. Ich realizacja rozpocznie się w styczniu 2023 roku. Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)