Aktualności
Konkursy
03 Listopada
Opublikowano: 2022-11-03

Nowy konkurs dotyczący technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Już po raz jedenasty polscy naukowcy mogą otrzymać finansowanie na projekty badawcze prowadzone z partnerami zagranicznymi w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Termin składania wniosków w nowym konkursie sieci CHIST-ERA mija w lutym 2023 roku.

O uruchomieniu konkursu poinformowało Narodowe Centrum Nauki. Polska agencja jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA III oraz CHIST ERA IV (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) tworzącego sieć typu ERA-NET Cofund. Nowy konkurs dotyczy dwóch obszarów tematycznych:

  • Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
  • Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI).

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austrii, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Izraela, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.

W konkursie CHIST-ERA Call 2022 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Narodowe Centrum Nauki przyjmuje wnioski obejmujące wyłącznie badania podstawowe. Całkowity budżet przeznaczony przez NCN na realizację zadań przez krajowe zespoły badawcze wynosi 500 tys. euro.

Jak wnioskować o finansowanie?

  • poziom krajowy: polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który następnie musi złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

Konkurs CHIST-ERA jest jednoetapowy, na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski wspólne pełne.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych w systemie ESS: 2 lutego 2023
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 9 lutego 2023
  • Wyniki konkursu: lipiec 2023
  • Rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2023

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej NCN. To już 11 konkurs na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Jej celem jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)