Aktualności
Konkursy
09 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-09

Nowy konkurs na badania w zakresie chorób neurodegeneracyjnych

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie chorób neurodegeneracyjnych ogłosiło Narodowe Centrum Nauki we współpracy z EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). Budżet przeznaczony dla polskich zespołów wynosi 1 mln euro.

JPND to międzynarodowa inicjatywa, która wspiera badania naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi. Celem sieci jest poznanie przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona czy choroba Huntingtona, na które coraz częściej zapada starzejące się europejskie społeczeństwo. Badania prowadzone w ramach JPND mają umożliwić wczesne wykrycie objawów tego typu chorób oraz pozwolić na opracowanie odpowiednich form terapii dla osób nimi dotkniętych.

Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative diseases to już siódmy konkurs sieci, w którym bierze udział Narodowe Centrum Nauki. Projekty w nim sfinansowane, poprzez wykorzystanie podejścia multi-OMICS i Big Data, mają pomóc w lepszym zrozumieniu złożonej i wieloczynnikowej patogenezy chorób neurodegeneracyjnych. Zastosowanie takiego podejścia ma na celu znalezienie nowych celów dla leków oraz biomarkerów, aby opracować dostosowane i spersonalizowane terapie do leczenia chorób neurodegeneracyjnych.

Wnioskodawcą może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3–7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wnioski powinny dotyczyć jednej lub kilku następujących chorób neurodegeneracyjnych:

  • choroba Alzheimera oraz inne demencje,
  • choroba Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
  • choroby prionowe,
  • stwardnienie zanikowe boczne,
  • choroba Huntingtona,
  • ataksja rdzeniowo-móżdżkowa,
  • rdzeniowy zanik mięśni.

W JPND Call 2023 można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, środki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND. Termin składania wniosków wspólnych wstępnych to 7 marca 2023 roku.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro. Wnioski wspólne ocenione pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, przeprowadzanej przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Rozstrzygnięcie zaplanowano na październik 2023 r. Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. W dotychczasowych konkursach sfinansowano łącznie 10 projektów z udziałem polskich zespołów badawczych.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)