Aktualności
Konkursy
06 Marca
Opublikowano: 2024-03-06

Nowy konkurs w obszarze nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej ogłosiła sieć M-ERA.NET. Wnioski wstępne można składać do 14 maja.

M-ERA.NET jest siecią 49 organizacji z 35 krajów finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze. Członkami sieci są: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Misją programu M-ERA.NET 3 jest wspieranie Europejskiego Zielonego Ładu, dążenie do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zwiększanie korzyści społeczno-ekologicznych w kontekście odpowiedzialnych badań i innowacji, wspieranie łańcucha innowacji oraz wzmacnianie interdyscyplinarności. Najnowszy konkurs obejmuje takie tematy, jak:

  • Sustainable advanced materials for energy,
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • High performance composites,
  • Functional materials,
  • Materials addressing environmental challenges,
  • Next generation materials for advance electronics.

Wnioski mogą składać międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy.

Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Projekty można planować na 24 lub 36 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia i stypendia dla członków zespołu, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. W projektach składanych do NCN nie jest wymagane zaplanowanie udziału partnera przemysłowego.

Całkowity budżet konkursu M-ERA.NET Call 2024 to ponad 35 mln euro. Naukowcy pracujący w polskich jednostkach mogą wnioskować o finansowanie do dwóch polskich agencji: Narodowego Centrum Nauki (badania podstawowe) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (badania aplikacyjne). Agencje zapewniają środki w wysokości odpowiednio 1,5 mln oraz 2 mln euro.

Procedura oceny wniosków międzynarodowych jest dwuetapowa. Wnioski wstępne (pre-proposals) muszą być przygotowane wspólnie przez członków konsorcjum i złożone za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System do 14 maja. Wnioski pełne tzw. full proposals będzie można składać do 20 listopada. Wyniki konkursu będą znane w lutym przyszłego roku.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)