Aktualności
Konkursy
09 Września
Opublikowano: 2022-09-09

Nowy konkurs z zakresu bioróżnorodności

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach.

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) jest następcą sieci BiodivERsA. Powołane zostało w ramach II filaru programu ramowego Horyzont Europa. Jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i stanowi europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi. Polska znajduje się wśród 33 krajów członkowskich tej sieci, a rolę instytucji partnerskiej w naszym kraju pełni Narodowe Centrum Nauki.

Właśnie ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze koncentrujące się na doskonaleniu systemu monitorowania różnorodności biologicznej i zmian w ekosystemach. Wnioski badawcze muszą dotyczyć przynajmniej jednego z następujących tematów:

  1. Innovation and harmonization of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data;
  2. Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss;
  3. Making use of available biodiversity monitoring data.

Projekty powinny skupiać się na doskonaleniu istniejących metod lub opracowywaniu i ocenie nowych,  które pozwolą lepiej scharakteryzować, zrozumieć i modelować stan różnorodności biologicznej, jej dynamikę i tendencje w odpowiednich skalach przestrzennych i czasowych. Celem konkursu jest również wsparcie badaczy w opracowywaniu narzędzi służących lepszemu wdrażaniu i harmonizacji programów monitorowania bioróżnorodności w różnych krajach i regionach oraz wykazywaniu możliwości wykorzystania informacji z monitoringu w procesie wprowadzenia zmian w polityce transformacyjnej i zarządzaniu.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja, Węgry, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej.

Termin składania wspólnych wniosków wstępnych (pre-proposals) mija 9 listopada 2022 r. a wspólnych wniosków pełnych (full proposals) ‒  5 kwietnia 2023 r. Dodatkowo kierownik projektu (po stronie polskiej) zobowiązany jest do przygotowania wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu w systemie OSF. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie września i października przyszłego roku.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)