Aktualności
Konkursy
15 Maja
Opublikowano: 2023-05-15

Pierwsi laureaci MINIATURY 7

Blisko pół setki działań naukowych zostanie sfinansowanych w ramach pierwszej rundy konkursu MINIATURA 7. Do laureatów trafią ponad 2 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwszą listę rankingową tegorocznej MINIATURY. Znalazły się na niej nazwiska 49 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe otrzymają ponad 2 mln zł. Laureaci wywodzą się z 31 instytucji naukowych, najwięcej z Politechniki Gdańskiej (5) i Politechniki Wrocławskiej (4).

Najwięcej środków przeznaczono na 18 projektów z nauk o życiu (831 tys. zł), nieco mniej na 20 projektów dostali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (781 tys. zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano na 11 przedsięwzięć 377 tys. zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W siódmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

MK, źródło: NCN

Miniatura, 
mały format, 
duże możliwości


Dyskusja (0 komentarzy)