Aktualności
Konkursy
02 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-02

Polscy badacze wśród laureatów konkursu BiodivRestore

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI. Na finansowanie mogły liczyć projekty w obszarze bioróżnorodności oraz ochrony i odbudowy zdegradowanych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodnych.

Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems ogłoszono w październiku ubiegłego roku i obejmował następujące tematy:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

W konkursie złożono 172 międzynarodowe wnioski badawcze, z których 22 otrzymały finansowanie w wysokości ponad 21,4 mln euro. W gronie beneficjentów są także badacze z Polski. Wezmą udział w czterech przedsięwzięciach:

  • BiNatUr: Przywracanie bioróżnorodności w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze. Liderem polskiego zespołu jest prof. Krzysztof Szoszkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W projekt zaangażowani są badacze z Finlandii (koordynator), Belgii, Niemiec i Portugalii.
  • EMYS-R: Społeczno-ekologiczna ocena renaturyzacji terenów podmokłych i programów reintrodukcji emblematycznego europejskiego żółwia błotnego i związanej z nim różnorodności biologicznej: podejście ogólnoeuropejskie. Pracami polskiego zespołu pokieruje dr Małgorzata Anna Dereniowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Francji (lider), Łotwy i Niemiec.
  • RESPOND: Przywracanie i zarządzanie bioróżnorodnością oraz usługami ekosystemowymi okresowych zbiorników wodnych. Na czele polskiego zespołu stanie dr hab. Bartłomiej Kazimierz Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracować będzie z naukowcami z Belgii (lider), Hiszpanii i Maroka.
  • ReVersal: Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości. Badania w Polsce będą prowadzone pod kierunkiem prof. Mariusza Grzegorza Lamentowicza z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W projekcie uczestniczą też badacze z Niemiec (lider), Austrii i Holandii.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore rozpocznie się jeszcze w tym roku.

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)