Aktualności
Konkursy
15 Września
Opublikowano: 2021-09-15

Polscy laureaci konkursu CHIST-ERA

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć CHIST-ERA. 

Konsorcjum CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies) tworzy sieć typu ERA-NET Cofund, w skład której wchodzą agencje finansujące badania naukowe. W Polsce to Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs CHIST-ERA 2020 obejmował międzynarodowe projekty badawcze z dwóch obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions; Towards Sustainable ICT. Mogły w nim brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Spośród 53 zgłoszonych aplikacji do finansowania skierowano dziesięć na łączną kwotę niemal 10 mln euro. W gronie laureatów są trzy zespoły z udziałem polskich naukowców:

  • TESLA: Elektronika nietrwała/biodegradowalna dla zrównoważonego rozwoju sektora ICT w rolnictwie cyfrowym. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Beata Kinga Synkiewicz-Musialska (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki). Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Kanady i Szwajcarii. Funkcję koordynatora pełni University of Glasgow.
  • BANANA: Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej. Kierownik polskiego zespołu: dr inż. Aleksandra Dagmara Kawala-Sterniuk (Politechnika Opolska). Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii, Hiszpanii i Luksemburga. Liderem jest University of Luxembourg.
  • BITSCOPE: Neuronalnie zintegrowane tagowanie dla społecznie kuratorowanych doświadczeń użytkownika online. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Veslava Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z: Francji, Irlandii i Hiszpanii. Lider: Dublin City University.

Realizacja projektów rozpocznie się już w IV kwartale tego roku. Środki przyznane w konkursie mogą być przeznaczone na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz na inne wydatki związane z realizacją projektu badawczego.

Celem sieci CHIST-ERA jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 10 konkursów na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)