Aktualności
Konkursy
18 Października
Opublikowano: 2022-10-18

Polscy naukowcy wśród laureatów konkursu BiodivProtect

Trzy zespoły badawcze z Polski znalazły się w gronie laureatów konkursu BiodivProtect ogłoszonego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (Biodiversa+).

BiodivERsA+ jest następcą sieci BiodivERsA. Partnerstwo zostało powołane w ramach II filaru programu ramowego Horyzont Europa. Jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej i stanowi europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi. Polska znajduje się wśród 33 krajów członkowskich tej sieci, a rolę instytucji partnerskiej w naszym kraju pełni Narodowe Centrum Nauki.

Właśnie ogłoszono wyniki pierwszego konkursu BiodivProtect, który obejmował tematyką ekosystemy lądowe, wodne i morskie. Aplikacje dotyczyły następujących zagadnień:

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity;
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs;
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.

Jak informuje Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka NCN, na konkurs nadesłano 209 międzynarodowych wniosków badawczych, z których finansowanie w wysokości ponad 40 mln euro otrzymało 36 projektów. W trzech z nich wezmą udział polscy naukowcy:

  • G4B: Użytki zielone na rzecz różnorodności biologicznej: wspieranie ochrony użytków zielonych o wysokiej bioróżnorodności i związanych z nimi praktyk zarządzania w Alpach i Karpatach – pracami polskiego zespołu pokieruje dr Dominik Kaim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Partnerami będą uczeni z Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch.
  • PrioritIce: Znikające siedliska: priorytety w ochronie bioróżnorodności lodowcowej zagrożonej zmianami klimatu – kierownikiem polskiego zespołu jest dr Krzysztof Piotr Zawierucha z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a współuczestnikami naukowcy z Francji, Szwajcarii i Włoch.
  • Detect2Protect: Nowe podejście w określaniu wpływu zanieczyszczeń chemicznych na ochronę bioróżnorodności Morza Bałtyckiego – liderem po polskiej stronie jest prof. dr hab. Ksenia Eugenia Pazdro z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie jest realizowane z partnerami z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji i Włoch.

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivProtect rozpocznie się jeszcze w tym roku.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)