Aktualności
Konkursy
26 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-26

Ponad 2,5 mln zł dla kolejnych laureatów MINIATURY

Kolejnych 69 badaczy i badaczek otrzymało środki na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 7. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą listę rankingową tegorocznej edycji. 

Ponad 2,5 mln zł trafi do kolejnych laureatów MINIATURY, którzy będą mogli zrealizować pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne. Na liście laureatów drugiego rozdania znalazły się nazwiska 69 badaczek i badaczy, którzy wywodzą się z 37 instytucji naukowych, najwięcej z Uniwersytetu Łódzkiego (5), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (5), Politechniki Gdańskiej (4) i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (4).

Najwięcej środków przeznaczono na 22 projekty z nauk o życiu (981 tys. zł), a niemal po równo dostali przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce na realizację 27 przedsięwzięć (791 tys. zł) i reprezentanci nauk ścisłych i technicznych, którym na 20 projektów przyznano 790 tys. zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W siódmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Termin składania wniosków: 31 lipca 2023 r. 

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

MK

Listy rankingowe MINIATURA 7

Miniatura, 
mały format, 
duże możliwości


Dyskusja (0 komentarzy)