Aktualności
Konkursy
16 Września
Fot. Anna Korzekwa-Józefowicz
Opublikowano: 2022-09-16

Ponad 500 mln zł do podziału w nowych konkursach NCN

Narodowe Centrum Nauki otwiera cztery nowe konkursy na projekty badawcze. O środki w łącznej wysokości 527 mln zł mogą się starać naukowcy na wszystkich etapach kariery oraz uczeni z zagranicy, którzy chcieliby pracować w Polsce.

Wszystkie otwarte we wrześniu konkursy umożliwiają finansowanie badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach, we wszystkich grupach nauk. Dzięki środkom z NCN można sfinansować koszty niezbędne do realizacji projektów: wynagrodzenia, stypendia, wyjazdy służbowe, zakupić aparaturę naukowo-badawczą lub inne potrzebne materiały.

Wnioski, w zależności od konkursu, można składać albo z ramienia jednostki zatrudniającej, albo jako osoba fizyczna. O granty mogą ubiegać się również obcokrajowcy, niezależnie od obywatelstwa, zarówno przebywający już w naszym kraju (w konkursach OPUS 24, SONATA 18 lub PRELUDIUM BIS 4), jak i dopiero planujący przyjazd do Polski (w konkursie POLONEZ BIS 3). Wnioski można składać do 15 grudnia.

Dla wszystkich naukowców

OPUS 24 to konkurs otwarty dla szerokiego grona badaczy, w którym można zaplanować realizację projektów bez udziału partnerów zagranicznych lub z ich udziałem. Współpraca międzynarodowa może obejmować wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich urządzeń badawczych, może także odbywać się w ramach Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave lub w innej formie.

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe. Jego celem jest uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Wnioski LAP złożone w tej edycji konkursu OPUS będą oceniane przez NCN jako agencję wiodącą.

W konkursie OPUS 24 można złożyć wnioski na projekty trwające rok, dwa, trzy lub cztery lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 350 mln zł.

Wsparcie naukowców rozpoczynających kariery

W konkursie SONATA 18 o środki na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego mogą ubiegać się początkujący badacze. Warunkiem udziału jest uzyskanie stopnia doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od rok, dwa lub trzy lata. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 120 mln zł.

Szansa dla doktorantów

PRELUDIUM BIS 4 to konkurs, w którym wnioski mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie projektów realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Kierownikiem projektu PRELUDIUM BIS jest promotor pracy doktorskiej. Budżet może obejmować środki na badania w wysokości maksymalnie 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 3 lub 4 lata. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu PRELUDIUM BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 4 wynosi 30 mln zł.

Wszechstronny program dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS to program wspierający mobilność naukowców do Polski, dofinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia on naukowcom przyjeżdżającym z zagranicy realizację ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach.

Adresatami konkursu są naukowcy, którzy mają stopień doktora lub przynajmniej cztery lata pełnoetatowego doświadczenia badawczego, w okresie 3 lat przed ogłoszeniem konkursu nie przebywali, nie byli zatrudnieni ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (łącznie) i nie kierowali w tym czasie żadnym projektem badawczym realizowanym w polskiej jednostce. Grant gwarantuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Polsce na okres 24 miesięcy oraz fundusze na realizację własnych projektów badawczych w dowolnej dyscyplinie naukowej. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi.

Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są  zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń. Budżet konkursu POLONEZ BIS 3 to 27 mln zł.

źródło: NCN

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)