Aktualności
Konkursy
20 Maja
Opublikowano: 2021-05-20

Ponad 660 mln zł dla laureatów konkursów NCN

638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł znalazło się na listach rankingowych kolejnych konkursów Narodowego Centrum Nauki. Ogłoszono wyniki konkursów OPUS + LAP, SONATA oraz PRELUDIUM BIS. 

W trzech rozstrzygniętych konkursach złożono w sumie ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 3,3 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Współczynnik sukcesu wyniósł zatem ponad 18%.

Od trzech lat nasz budżet na finansowanie grantów jest stały, a ponieważ wniosków jest trochę więcej i oczekiwania wnioskujących rosną – finansujemy nowe elementy, jak zatrudnienia typu post-doc stypendia doktoranckie, stąd taki współczynnik sukcesu. Coraz częściej musimy odrzucać projekty, które zdaniem naszych ekspertów, głównie międzynarodowych, zasługują na finansowanie – przyznaje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN

Konkurs OPUS + LAP jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Do NCN wpłynęły aż 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. W dwudziestej edycji konkursu badacze mogli wnioskować o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP – Lead Agency Procedure), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Po przeprowadzeniu procesu oceny formalnej i merytorycznej eksperci zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków złożonych w procedurze LAP, które czekają na akceptację ze strony instytucji partnerskich. Listy rankingowe dotyczące wniosków składanych w procedurze LAP będą sukcesywnie uzupełnianie.

Program SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są badacze ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W szesnastej edycji programu naukowcy złożyli 1123 wnioski, których łączna kwota wyniosła ponad 891 mln zł. Ostatecznie finansowanie o wartości niemal 161 mln zł otrzymało 180 projektów.

O finansowanie w PRELUDIUM BIS mogą się starać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie projektów badawczych realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu są także zobowiązani do odbycia trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W ramach drugiej edycji PRELUDIUM BIS o przyznanie środków w kwocie prawie 139 mln zł starało się 282 rozpoczynających karierę naukowców. Zgodnie z decyzją ekspertów granty o wartości prawie 58 mln zł otrzyma 116 wnioskodawców.

W rozstrzygniętych konkursach najwięcej, bo aż 1299 wniosków, nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości prawie 252 mln zł przyznano 246 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 97 mln zł otrzymało 160 z nich.

Najwięcej grantów będzie realizowanych na uniwersytetach: Warszawskim (64), Jagiellońskim (62), im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (43), Wrocławskim (25) i Mikołaja Kopernika w Toruniu (21).

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe

OPUS 20 wynikiPRELUDIUM BIS 2 wynikiSONATA 16 wyniki

Dyskusja (0 komentarzy)