Aktualności
Konkursy
17 Listopada
Opublikowano: 2021-11-17

Ponad stu młodych badaczy z grantami NCN

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane przez nich działania opiewają na niemal 4 mln zł.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty dotyczące historii i dziedzictwa kulturalnego. Dr Zofia Kaczmarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajmie się analizą odzieży jako wyrazu niezgody i protestu w Rzymie okresów Republiki i Pryncypatu, a dr inż. Karol Król z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie skupi się na cyfrowym dziedzictwie kulturowym obszarów wiejskich.

Nie zabrakło także projektów, których efekty będą miały wpływ na życie i zdrowie człowieka. Nad kategoryzacją rozkładów prawdopodobieństw wskaźników hałasu w ruchu drogowym pod kątem typu drogi będzie pracował dr Bartosz Przysucha z Politechniki Lubelskiej. Z kolei wpływ aerozolu emitowanego przez alternatywne systemy dostarczające nikotynę (papierosy elektroniczne, IQOS) na funkcje ludzkich monocytów zbada dr Piotr Szoka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Laureaci konkursu MINIATURA poruszają także zagadnienia dotyczące rozwoju miast. Badania wstępne dotyczące preferencji ujawnionych nabywców na warszawskim rynku mieszkaniowym zrealizuje dr Justyna Tanaś z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a tematykę budownictwa społecznego dla seniorów podejmie prof. Jan Kazak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, analizując zadowolenie mieszkańców w kontekście zrównoważonego rozwoju.

W sumie w czwartej odsłonie tegorocznego konkursu MINIATURA do finansowania skierowano 108 projektów na łączną sumę blisko 4 mln zł. Prawie połowę tej kwoty (1,9 mln zł) pochłoną działania z zakresu nauk o życiu (43). Nieco mniej przedsięwzięć (39) dotyczy nauk ścisłych i technicznych – ich łączny budżet to 1,4 mln zł. Na 26 projektów z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przeznaczono 577 986 zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Jednym z założeń wprowadzenia konkursu MINIATURA do oferty NCN było wyrównanie szans naukowców pracujących w mniejszych ośrodkach lub w regionach o mniejszym nasyceniu jednostkami badawczymi. Z prowadzonych przez nas analiz dotyczących poprzednich edycji wynika, że konkurs te zadania spełnił – sprzyja równowadze regionalnej. W znacznie większym stopniu, niż w przypadku innych programów grantowych, korzystają z niego naukowcy pracujący w mniejszych ośrodkach badawczych, a sama MINIATURA jest dodatkowym impulsem do rozwoju dla tych jednostek – podkreśla Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka Narodowego Centrum Nauki.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa konkursu MINIATURA 5

 

Dyskusja (0 komentarzy)