Aktualności
Konkursy
26 Czerwca
Źródło: NCN
Opublikowano: 2024-06-26

Poznaliśmy kolejnych laureatów MINIATURY

Kolejnych 53 badaczy będzie mogło zrealizować badania wstępne lub pilotażowe, przeprowadzić kwerendy czy wyjechać na staże. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą listę rankingową w konkursie MINIATURA 8.

MINIATURA to jeden z najpopularniejszych konkursów w ofercie Narodowego Centrum Nauki. Ma na celu wspieranie działań naukowych początkujących badaczy, którzy dzięki temu zdobywają pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz mogą przygotować założenia projektu w krajowych lub międzynarodowych konkursach. W ósmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł.

Na ogłoszonej właśnie drugiej liście rankingowej znalazły się nazwiska 53 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne – otrzymają ponad 2 mln zł. Laureaci reprezentują 35 instytucji naukowych, najwięcej jest z Uniwersytetu Łódzkiego (5), Uniwersytetu Wrocławskiego (4) i Politechniki Wrocławskiej (4).

Najwięcej środków przeznaczono na 20 przedsięwzięć z nauk ścisłych i technicznych (901 tys. zł). Blisko 690 tys. zł na 15 działań otrzymają badacze nauk o życiu. Z kolei przedstawicielom nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano na 18 działań 436 tys. zł.

Budżet tegorocznego konkursu wynosi 20 mln złotych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca. O finansowanie mogą się starać naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy. W tym roku dopuszczono u jednego wnioskodawcy więcej niż jedną z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów.

MK

Druga lista rankingowa konkursu MINIATURA 8

Dyskusja (0 komentarzy)