Aktualności
Konkursy
23 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-23

Prawie 13 mln zł na polsko-słoweńskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym badacze na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w ramach programu WEAVE. Wyłoniono właśnie przedsięwzięcia prowadzone przez polskich uczonych z partnerami ze Słowenii.

Projekty obejmujące współpracę polsko-słoweńską były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). To nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Rolę agencji wiodącej pełniło NCN, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS, i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny NCN dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej.

Do finansowania zakwalifikowano 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych o wartości niemal 13 mln zł: trzy projekty z zakresu nauk o życiu, cztery projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz jeden projekt z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Wśród beneficjentów są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Zajmą się m.in. diagnostyką i badaniami mechanicznymi starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych, spektroskopowymi metodami szybkiego fenotypowania drzew odzwierciedlającymi ich
odporność ekologiczną, wpływem biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg
diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej oraz opracowaniem dodatków do baterii o wysokiej energii opartych na jonach dwuwartościowych metali i organicznej katodzie.

Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów słoweńskich sfinansuje ARRS. Jeszcze w tym roku poznamy laureatów konkursu OPUS LAP z udziałem zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii (do końca lipca) oraz z udziałem zespołów z Niemiec (do końca października).

MK

Projekty OPUS 22 + LAP/Weave z udziałem zespołów ze Słowenii

Dyskusja (0 komentarzy)