Aktualności
Konkursy
16 Czerwca
Opublikowano: 2023-06-16

Prawie 150 mln zł do rozdysponowania w trzech nowych konkursach NCN

Blisko 150 mln zł wynosi łączny budżet trzech konkursów ogłoszonych właśnie przez Narodowe Centrum Nauki. Po raz pierwszy jeszcze przed wakacjami uruchomiony został nabór do PRELUDIUM BIS.

Agencja ogłosiła trzy konkursy: MAESTRO 15 – dla doświadczonych naukowców, SONATA BIS 13 – dla osób planujących założyć nowy zespół badawczy oraz PRELUDIUM BIS 5 – wspierający kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich. Do rozdysponowania jest kwota 145 milionów złotych.

Projekty mistrzowskie

MAESTRO 15 jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych badaczek i badaczy, z istotnymi osiągnięciami w nauce. Uwzględnia pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wnioskujący muszą mieć na swoim koncie, w ciągu ostatnich 10 lat, co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych oraz kierowanie realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Projekt można rozplanować na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 20 milionów złotych. Środki mogą być przeznaczone m.in. na wynagrodzenia dla zespołu, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektów. Do tej pory we wszystkich konkursach MAESTRO NCN przyznało 278 grantów o wartości 761,5 milionów złotych.

Szansa dla nowych zespołów badawczych

Konkurs SONATA BIS 13 jest skierowany do wyróżniających się badaczek i badaczy w okresie od 5 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Daje im szansę na stworzenie nowego zespołu, z którym będą prowadzić najbardziej nowatorskie prace w ramach badań podstawowych. Kierownik projektu musi mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub jedno dokonanie artystyczne lub naukowo-artystyczne. W konkursie można otrzymać środki na projekty trwające 36, 48 lub 60 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 milionów złotych. Środki mogą być przeznaczone dla zespołu, m.in. osób na stanowisku typu post-doc, stypendia dla studentów, doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji badań. W ciągu ostatnich 11 lat we wszystkich konkursach typu SONATA BIS sfinansowano 881 projektów o wartości 1,57 mld zł.

Wsparcie dla doktorantów

Po raz pierwszy jeszcze przed wakacjami ogłoszono konkurs typu PRELUDIUM BIS. W odpowiedzi na głosy środowiska naukowego Rada NCN podjęła decyzję o przeniesieniu go z września na czerwiec. Rozstrzygnięcie nastąpi także wcześniej, do 15 lutego 2024 r., co powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

W konkursie PRELUDIUM BIS 5 mogą brać udział podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 tys. zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. Projekty mogą trwać 36 lub 48 miesięcy. Doktoranci są zobowiązani do odbycia zagranicznego stażu trwającego od 3 do 6 miesięcy, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tej edycji konkursu został zniesiony wymóg uzyskania przez doktoranta stopnia naukowego doktora jako efekt realizacji projektu.

Budżet PRELUDIUM BIS 5 wynosi 25 milionów złotych. W dotychczasowych edycjach przyznano środki na wsparcie 369 projektów realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich o wartości ponad 195 mln zł.

Termin składania wniosków we wszystkich trzech konkursach upływa 15 września 2023 roku. W konkursach MAESTRO i SONATA BIS aplikacje są oceniane w dwóch etapach, zaś w przypadku PRELUDIUM BIS ocena jest jednoetapowa. Pod uwagę brane są takie kryteria, jak: poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, ocena możliwości realizacji badań, a także osiągnięcia kierownika projektu – wyjaśnia Anna Korzekwa-Józefowicz, pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji.

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~PN 18.06.2023 16:26

    Sonata BIS rok temu 120 mln zł i w ST5 2 zwycięzców. Czy warto w tym roku startować?