Aktualności
Konkursy
02 Stycznia
Opublikowano: 2023-01-02

Prawie 20 mln zł na badania polskich uczonych z zagranicznymi partnerami

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu, w którym badacze na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych w ramach programu Weave. Wyłoniono przedsięwzięcia prowadzone przez polskich uczonych z partnerami z Niemiec i ze Słowenii.

W ramach konkursu OPUS 22 + LAP/Weave badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, jak również dwu- lub trójstronnych projektów we współpracy LAP, projektów z udziałem innych partnerów zagranicznych, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery. Procedura LAP (Lead Agency Procedure) to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych. W przypadku ogłoszonych właśnie rozstrzygnięć współpraca NCN objęła niemiecką agencję Deutsche Forschungsgemeinschaft  (DFG) i Slovenian Research Agency (ARRS).

W sumie finansowanie otrzymało 15 dwustronnych polsko-niemieckich projektów badawczych (3 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 4 z obszaru nauk o życiu i aż 8 z obszaru nauk ścisłych i technicznych) o łącznej wartości ponad 19 mln zł oraz jeden projekt trójstronny polsko-niemiecko-słoweński z zakresu nauk ścisłych i technicznych wart ponad 860 tys. zł.. Łączna wysokość przyznanego finansowania to blisko 20 mln zł.

Wśród beneficjentów są badacze z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Śląskiej, Politechniki Poznańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Zajmą się m.in. zieloną transformacją i polaryzacją gospodarczą w Europie, wpływem genów układu odpornościowego i zanieczyszczeń na mikrobiom i dostosowanie (fitness) u rybitwy rzecznej, charakterystyką właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych polskich miodów odmianowych, nawigacją urządzeń medycznych w oparciu o sygnały wibroakustyczne, poprawą prognozowania parametrów orientacji
Ziemi dla celów geodezyjnych w czasie rzeczywistym, a także równoczesnym zastosowaniem funkcjonalnej
spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz magnetoencefalografii opartej na optycznie pompowanych magnetometrach do obrazowania sprzężenia neuronalno-naczyniowego.

Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

WEAVE to program wielostronnej współpracy ukierunkowany na międzynarodowe projekty o wyróżniającym się poziomie naukowym. Bierze w nim udział dwanaście europejskich agencji finansujących badania naukowe, w tym NCN. Ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych angażujących badaczy z dwóch lub trzech krajów/regionów europejskich.

MK, źródło: NCN

Wyniki OPUS 22 + LAP/Weave

Dyskusja (0 komentarzy)