Aktualności
Konkursy
17 Września
Opublikowano: 2021-09-17

Prawie 3,2 mln zł na badania wstępne, kwerendy, staże i wyjazdy badawcze

Ponad 70 naukowców rozpocznie niedługo badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne dzięki grantom MINIATURA. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nazwiska laureatów drugiej odsłony tego konkursu.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Pierwszą listę rankingową piątej edycji konkursu ogłoszono w połowie sierpnia. Na drugiej, którą właśnie opublikowano, znalazło się 77 naukowców, którzy na realizację swoich przedsięwzięć naukowych otrzymają niemal 3,2 mln zł.

Badacze zajmą się takimi tematami, jak: wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris – potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów; otrzymywanie fluorescencyjnych materiałów warstwowych na bazie nanoklastrów złota oraz analizę wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D. Nie zabraknie również kwerend historycznych dotyczących, np. planowania przestrzennego w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku czy też analiz stricte współczesnych zjawisk, takich jak piractwo cyfrowe.

Najwięcej środków (ponad 1,6 mln zł) otrzymali przedstawiciele nauk o życiu (34 działania). Blisko milion zł pochłoną projekty w naukach ścisłych i technicznych (23 działania). Reprezentanci nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dostaną nieco ponad pół mln zł (20 działań).

W piątej edycji konkursu MINIATURA, do którego nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa do końca września, można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa

Dyskusja (0 komentarzy)