Aktualności
Konkursy
28 Marca
Opublikowano: 2023-03-28

Prawie 35 mln zł na stypendia, projekty i staże dla doktorantów

Prawie 35 mln zł na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich trafi do laureatów konkursu PRELUDIUM BIS. Właśnie rozstrzygnięto czwartą jego edycję. 

Konkurs PRELUDIUM BIS ma na celu wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło we wtorek wyniki czwartej edycji PRELUDIUM BIS. O finansowanie starało się 248 naukowców, spośród których 58 otrzyma granty o łącznej wartości ponad 34,7 mln zł (wskaźnik sukcesu wyniósł 23,4%). Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora. Beneficjenci reprezentują 30 uczelni i instytutów. Najwięcej z nich wywodzi się z Uniwersytetu Warszawskiego (7), Uniwersytetu Wrocławskiego (4) i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (4).

Najwyższy wskaźnik sukcesu odnotowano w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce – finansowanie otrzymało niemal 29 proc. zgłoszonych wniosków. W naukach ścisłych i technicznych jest to ponad 23 proc., natomiast w dziedzinie nauk o życiu – ponad 21,5%.

MK

Listy rankingowe PRELUDIUM BIS 4

 

Dyskusja (0 komentarzy)