Aktualności
Konkursy
25 Maja
Opublikowano: 2022-05-25

Przyjadą do Polski prowadzić badania

Pięćdziesiąt projektów z łącznym budżetem ponad 48 mln zł zrealizują badacze i badaczki ze wszystkich kontynentów, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie wyniki pierwszego naboru.

POLONEZ BIS jest kontynuacją programu POLONEZ, w ramach którego przyjechało do Polski 109 wybitnych naukowców z 28 krajów. W rozstrzygniętym właśnie pierwszym konkursie złożono w sumie 151 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 1/3 z nich została zakwalifikowana do finansowania (wskaźnik sukcesu wyniósł 33,1%). Na realizację Narodowe Centrum Nauki i Komisja Europejska przyznały łącznie 48 mln zł.

Nagrodzeni w konkursie POLONEZ BIS reprezentują kraje położone na wszystkich kontynentach, m.in. Niemcy, Francję, Chiny, Australię, USA, Argentynę czy Egipt. Trafią do 26 instytucji goszczących, w tym do 8 instytutów Polskiej Akademii Nauk i jednego należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz (Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki). Najwięcej laureatów przyjmą: Uniwersytet Jagielloński (10), Uniwersytet Warszawski (7) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4). Ponad połowa będzie prowadzić badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych (27), ale wśród beneficjentów programu są też przedstawiciele nauk humanistycznych społecznych i o sztuce (14) oraz z nauk o życiu (9).

POLONEZ BIS to wszechstronny program, integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze start-upami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Do 15 czerwca można składać wnioski w konkursie POLONEZ BIS 2, a w połowie września ruszy POLONEZ BIS 3. Aplikować mogą naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało przewodnik dla wnioskodawców, zawierający między innymi szczegółowy opis programu POLONEZ BIS, informacje o składaniu aplikacji i wymaganych dokumentach. Dla uczonych i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa POLONEZ BIS 1

Dyskusja (0 komentarzy)