Aktualności
Konkursy
26 Maja
Opublikowano: 2023-05-26

Ruszają nabory na Międzynarodowe Agendy Badawcze

W przyszłym tygodniu uruchomione zostaną nabory wniosków o finansowanie Międzynarodowych Agend Badawczych. Środki umożliwią powstanie lub rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

Program koordynowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wspiera wyspecjalizowane, niezależne jednostki badawcze w Polsce, które będą realizować międzynarodowe agendy badawcze we współpracy strategicznej z renomowanymi instytucjami naukowymi z innych krajów. Zakres proponowanych badań oraz międzynarodowa pozycja kierownika projektu mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ośrodka badawczego i jego międzynarodowej widoczności naukowej. Samo wyzwanie, jak i proponowane sposoby jego rozwiązania muszą być na tyle istotne, aby wyniki badań miały szansę zostać opublikowane w czołowych czasopismach naukowych i prezentowane na prestiżowych spotkaniach naukowych.

Finansowanie można otrzymać na prace B+R, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Agenda badawcza, wpisująca się w zakres KIS, do rozwiązania określonego w niej problemu wymagać może pracy naukowców z różnych dziedzin i interdyscyplinarnego wkładu różnych grup badawczych. Z racji całościowego podejścia do zagadnienia, projekt MAB może więc uwzględnić np. komponent z udziałem naukowców specjalizujących się w badaniach społecznych czy humanistycznych. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • nabór nr 1/2023 skierowany jest do jednostek, będących koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021–2022) i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości;
 • nabór nr 2/2023 jest ogólnodostępny

Wysokość dofinansowania:

 • całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB nie może przekroczyć kwoty 30 mln PLN, w tym na projekty, których wnioskodawcy otrzymali certyfikat Seal of Excellence;
 • całkowita wnioskowana kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektu MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach konkursu Teaming of Excellence prowadzonego przez Komisję Europejską w ramach Horyzontu Europa nie może przekroczyć kwoty równowartej 8 mln EUR (ok. 37 mln PLN).

Nabór wniosków zostanie otwarty 31 maja. Wnioski będzie można składać do 30 czerwca. Więcej informacji na stronie internetowej MAB.

W tej chwili w Polsce działa czternaście Międzynarodowych Agend Badawczych:

 • AstroCeNT (prof. Leszek Roszkowski) – prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad rozwojem technologii mających zastosowanie m.in. do badań związanych z detekcją fal grawitacyjnych i ciemnej materii, wykrywania sygnałów i ukrytych informacji, płynących z kosmosu.
 • BRAINCITY (prof. Leszek Kaczmarek, prof. Ewelina Knapska) – prowadzi badania nad kompleksowym zrozumieniem, jak działa ludzki mózg oraz będący jego wytworem umysł.
 • CENTERA (prof. Wojciech Knap) – opracowuje przełomowe technologie, wykorzystujące promieniowanie terahercowe (THz), jak np. szybkie skanery czy analizatory składu chemicznego, nadające się do zastosowania w różnych obszarach gospodarki i nadzoru bezpieczeństwa.
 • ENSEMBLE3 (prof. Dorota Pawlak) – projektuje i wytwarza materiały funkcjonalne, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w nanofotonice, medycynie, telekomunikacji oraz fotowoltaice.
 • ICCVS (prof. Natalia Marek-Trzonkowska) – skupia się na badaniach nad spersonalizowanymi metodami immunoterapii nowotworów.
 • ICRI-BioM (dr hab. Vignesh Kumaravel) – z pomocą nowoczesnych analiz komputerowych poszukuje i opracowuje nowe biomateriały, takie jak biokompatybilne polimery, biokatalizatory i biocząsteczki o funkcji transportowej lub regulatorowej w organizmie.
 • ICTER (prof. Maciej Wojtkowski) – zajmuje się opracowaniem przełomowych aparatów pozwalających na zobrazowanie komórek siatkówki. Urządzenia te posłużą z kolei do testowania nowych terapii m.in. dla pacjentów z retinopatią cukrzycową.
 • ICTQT (prof. Marek Żukowski) – koncentruje się na badaniach dotyczących technologii kwantowych przyszłości, a w szczególności komunikacji i informacji kwantowej, oraz samej teorii kwantów.
 • LM 3P (prof. Jan Dumański, prof. Arkadiusz Piotrowski) – zajmuje się przede wszystkim badaniami nad rozwojem raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn oraz raka okrężnicy i pęcherza u obu płci, a także choroby Alzheimera u mężczyzn w związku z występującą u nich utratą chromosomu Y w leukocytach.
 • MagTop (prof. Tomasz Dietl, prof. Tomasz Wojtowicz)– prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników, magnetyzmu i nadprzewodnictwa.
 • NOMATEN (prof. Mikko Alava) – skupia się na materiałach odpornych na ekstremalnie wysokie temperatury (powyżej 500 stopni Celsjusza), korozję i promieniowanie oraz nowych rodzajach radiofarmaceutyków.
 • QOT (prof. Konrad Banaszek) – bada zjawiska kwantowe, takie jak m.in. superpozycje i splątanie, w rozmaitych układach optycznych i kontrolowanych optycznie.
 • ReMedy (prof. Agnieszka Chacińska) – zajmuje się kompleksowymi i komplementarnymi ze sobą badaniami nad żywymi organizmami. Wiedza ta zostanie wykorzystana do walki z chorobami, w których komórkowe szlaki regeneracyjne są osłabione (jak w chorobach neurodegeneracyjnych) lub zbyt wzmocnione (jak w komórkach nowotworowych).
 • Sano (prof. Maciej Malawski) – za pomocą sztucznej inteligencji, zaawansowanych algorytmów, modelowania i symulacji komputerowych oraz analizy ogromnych baz danych wspiera lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)