Aktualności
Konkursy
18 Czerwca
Opublikowano: 2024-06-18

Ruszył nabór wniosków do konkursów MAESTRO 16 i SONATA BIS 14

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje konkursów dla naukowców planujących budowę nowych zespołów badawczych oraz na pionierskie badania realizowane przez doświadczonych uczonych. Łączny budżet obu to 170 mln zł.

Konkurs MAESTRO 16 skierowany jest do doświadczonych naukowców, którzy zamierzają prowadzić pionierskie badania naukowe, w tym interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Do tej pory w ramach konkursu przyznano granty na 297 projektów o wartości ponad 830,5 mln zł.

O finansowanie mogą się ubiegać badacze ze stopniem naukowym doktora, którzy w ostatnich dziesięciu latach opublikowali co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, polskich lub zagranicznych. Ponadto kierownik projektu musi mieć doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma grantami przyznanymi w trybie konkursowym oraz spełniać co najmniej trzy inne kryteria konkursowe dotyczące osiągnięć naukowych, np. opublikować monografię, być w komitecie naukowym uznanej konferencji naukowej czy też zdobyć międzynarodową nagrodę.

W konkursie MAESTRO można zaplanować projekt na 36, 48 lub 60 miesięcy. Budżet pojedynczego projektu nie jest odgórnie limitowany, ale zasadność planowanych kosztów realizacji jest jednym z kryteriów oceny wniosków. W kosztorysie projektu można uwzględnić środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne wydatki niezbędne do realizacji projektu badawczego.

Granty na zespołowy start

Z kolei konkurs SONATA BIS 14 jest otwarty dla naukowców, którzy planują zbudować nowy zespół, prowadzący badania naukowe o charakterze podstawowym. Kierownikami projektów mogą być osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a więc między 1 stycznia 2012 a 31 grudnia 2019 r. Kierownik musi mieć w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę.

Projekty SONATA BIS także można planować na 36, 48 lub 60 miesięcy. Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków zespołu badawczego, jednak w grancie konieczne jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów, na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Dodatkowo w projekcie można zaplanować zatrudnienie innych wykonawców, w tym m.in. osób na stanowiskach typu post-doc czy studentów. Budżet konkursu SONATA BIS 14 wynosi 150 mln zł. W dotychczasowych edycjach granty na łączną kwotę niemal 1,84 mld zł otrzymało 981 naukowców.

Wnioski w obu konkursach przyjmowane są do 17 września 2024 roku. Rozstrzygnięcie planowane jest do marca 2025 roku. Więcej szczegółów na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)