Aktualności
Konkursy
02 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-02

Trwa rejestracja na Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny

W dniach 7–9 czerwca odbędzie się 4. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny. Wydarzenie organizowane w formule online skierowane jest do lekarzy klinicystów różnych specjalności, farmaceutów, farmakologów, biologów, biotechnologów, chemików, toksykologów oraz studentów z obszaru biomedycyny.

„The impact of bioinformatics and omics on biology and medicine” – to temat aprzewodni tegorocznego Środkowoeuropejskiego Kongresu Biomedycznego (Central European Biomedical Congress, CEBC). Wydarzenie dostarczy uczestnikom informacji o najnowszych technologiach i metodach badawczych w naukach biologicznych i medycznych oraz pozwoli na wymianę doświadczeń z naukowcami z całego świata. Na wykładach plenarnych, sesjach tematycznych, sesjach posterowych oraz warsztatach uczestnicy poznają możliwości „multi-omiki”, rozszerzonej rzeczywistości, sieci neuronalnych oraz komercjalizacji wyników badań z perspektywy ośrodków akademickich i firm farmaceutycznych.

Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz porozmawiać z liderami badań biomedycznych skupiających się na ośrodkowym układzie nerwowym, w tym laureatami prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Wśród zaproszonych wykładowców są m.in.:

  • prof. Francesco Pavone – Europejskie Laboratorium Spektroskopii Nieliniowej oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Florenckiego (Włochy),
  • prof. David E. Nichols – Szkoła Farmacji Uniwersytetu Purdue (Stany Zjednoczone),
  • prof. Francesco Battaglia – Instytut Dondersa Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen (Holandia).

Pierwotnie kongres miał się odbyć w formule stacjonarnej w 2020 r. Ostatecznie zdecydowano o przesunięciu o rok i zorganizowanie go w formule online. Trwa rejestracja.

Organizatorami kongresu są: Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej szczegółów, w tym program wydarzenia, znajdują się na stronie internetowej: www.cebc.pl.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)