Aktualności
Konkursy
06 Lutego
Źródło: NCN
Opublikowano: 2024-02-06

Wystartowała MINIATURA, w piątek szkolenie online

Po raz ósmy wystartował konkurs MINIATURA, w którym naukowcy z doktoratem mogą otrzymać granty na realizację pojedynczych działań naukowych. W najbliższy piątek Narodowe Centrum Nauki organizuje szkolenie online dotyczące zasad oceny, konstrukcji wniosku i najczęściej pojawiających się w nim błędów.

Nabór wniosków do MINIATURY prowadzony jest w trybie ciągłym. Konkurs jest przeznaczony dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania podstawowe i dzięki realizacji pojedynczego działania przygotować założenia projektu badawczego, o finansowanie którego będą wnioskować w przyszłości. Działanie może mieć charakter badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Istotne, by nie było wcześniej finansowane z NCN ani z żadnych innych źródeł.

Ważną zmianą w tej edycji jest dopuszczenie u jednego wnioskodawcy więcej niż jednej z wymienionych form, pod warunkiem, że jest to uzasadnione merytorycznie, niezbędne do realizacji działania i osiągnięcia założonych celów. Pojedyncze działanie można rozplanować na czas do 12 miesięcy, a jego budżet musi zmieścić się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł.

Uczestnikami konkursu mogą być badaczki i badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku. Okres kwalifikacji do konkursu przedłużają urlopy związane z opieką nad dziećmi, urodzenie dzieci lub okresy zasiłkowe związane z niezdolnością do pracy. Wśród warunków udziału jest również posiadanie w dorobku co najmniej jednej opublikowanej pracy lub co najmniej jednego dokonania artystyczno-naukowego. Osoba realizująca działanie musi być zatrudniona w jednostce w dniu złożenia wniosku, na podstawie umowy o pracę. Nie może mieć na swoim koncie żadnych grantów NCN, w których występowała w roli kierownika lub stypendysty/stażysty w konkursach ETIUDA, FUGA i UWERTURA. Laureatem konkursu MINIATURA można zostać tylko raz.

Budżet tegorocznej edycji konkursu to 20 mln zł. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2024 roku. Nabór może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych środków przekroczy dwukrotnie zaplanowany budżet, czyli wyniesie ponad 40 mln zł.

W najbliższy piątek, 9 lutego, Narodowe Centrum Nauki organizuje szkolenie online dotyczące konkursu MINIATURA. Omówione zostaną m.in. zasady oceny wniosku, jego konstrukcja oraz najczęściej pojawiające się błędy. Spotkanie potrwa około pół godziny. Aby wziąć w nim udział, należy się zarejestrować za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Liczba miejsc jest ograniczona.

W siedmiu dotychczasowych edycjach konkursu MINIATURA do sfinansowania skierowano ponad 4400 wniosków na pojedyncze działania naukowe.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)