Aktualności
Nagrody
04 Października
Opublikowano: 2021-10-04

Kto odbierze Nagrodę NCN?

W najbliższą środę, 6 października, poznamy laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Podczas uroczystości, która tradycyjnie odbędzie się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach, laury odbiorą także badacze nagrodzeni w ubiegłym roku.

Prestiżowe wyróżnienie co roku trafia do rąk wybitnych młodych naukowców, którzy dokonali znaczących odkryć w dziedzinie badań podstawowych prowadzonych w Polsce. Nagroda przyznana jest w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Kandydatów – badaczki i badaczy urodzonych nie wcześniej niż w 1980 roku – mogło zgłaszać ponad 600 naukowców. Nadesłano 71 propozycji, z których kapituła (dyrektor oraz członkowie Rady NCN, a także przedstawiciele fundatorów) wybrała trójkę laureatów. Każdy otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł.

W środę Nagrodę NCN odbierze też trio ubiegłorocznych laureatów. Wówczas, z uwagi na sytuację pandemiczną, uroczystość nie mogła się odbyć. Pamiątkowe statuetki otrzymają: prof. Jakub Growiec ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i dr hab. Michał Tomza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Jakub Growiec jest autorem zaawansowanych badań nad wzrostem gospodarczym, szczególnie uwzględniających rolę, jaką odgrywa w nim postęp technologiczny oraz kapitał ludzki.

Pomimo zawirowań związanych z pandemią, w ostatnim roku starałem się utrzymać mój zwykły rytm pracy. Udało mi się opublikować trzy artykuły naukowe w międzynarodowych czasopismach i rozpocząć kolejny grant NCN, w którym jestem jednym z głównych wykonawców – mówi badacz.

Jego artykuły dotyczyły m.in. teoretycznej analizy zjawiska przejścia od częściowej do pełnej automatyzacji procesów produkcyjnych, które może w przyszłości zrewolucjonizować światową gospodarkę. Był również współautorem tekstu zawierającego oszacowanie wkładu imigracji z Ukrainy do wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach.

Prof. Wojciech Fendler został wyróżniony za znaczące wyniki w badaniach nad mikroRNA jako biomarkerami przypadkowego narażenia na promieniowanie jonizujące oraz powikłań radioterapii. W badaniach wykazał, że identyfikowalne w surowicy specyficzne cząsteczki mikroRNA świadczą o nieodwracalnym uszkodzeniu szpiku kostnego przez promieniowanie jonizujące.  Jak podkreśla naukowiec, ograniczenia wynikające z pandemii i przeniesienie zajęć do internetu ograniczyły możliwości naukowe.

Większość naszych działań odbywa się sprzed ekranu komputera, ale interakcje z innymi członkami zespołu są bardzo ważne. Niemniej, udało nam się sfinalizować projekt dotyczący przewidywania rokowania w raku pęcherza moczowego oraz powikłań radioterapii w rakach głowy i szyi. Wierzę, że najciekawsze jest jednak dopiero przed nami i do końca 2021 będziemy mieli się znowu czym pochwalić – przekonuje.

Dr hab. Michał Tomza został doceniony za opis teoretyczny odziaływań pomiędzy ultrazimnymi atomami, jonami i cząsteczkami.

Wyróżnienie zmotywowało mnie do dalszej intensywnej pracy oraz rozwoju mojej grupy badawczej. Kontynuując tematykę, za którą zostałem nagrodzony, udało mi się pójść o krok dalej i wspólnie z moimi studentami i grupą doświadczalną, tym razem z Freiburga, zrealizowaliśmy po raz pierwszy kontrolę kwantową ultrazimnych zderzeń pomiędzy pojedynczym jonem i atomami przy pomocy pola magnetycznego – wyjaśnia laureat.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło „Forum Akademickie”.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)