Sprawy nauki

Badacze PAN doradzą resortowi nauki ws. pandemii COVID-19

Opublikowano: 2020-03-31

forum akademickie

25 marca minister nauki powołał specjalny zespół doradczy ds. działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W gronie ekspertów znaleźli się uczeni związani z Polską Akademią Nauk: prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Janusz Bujnicki – członek korespondent PAN, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, prof. Jakub Gołąb – członek Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, prof. Paweł Grieb – badacz Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz prof. Maciej Żylicz – członek rzeczywisty PAN, prezes zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który pokieruje pracami zespołu.

Eksperci będą przedstawiać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego raporty o sytuacji epidemicznej, informacje o najnowszych badaniach naukowych dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, analizę potrzeb polskich uczonych, którzy angażują się w walkę z pandemią oraz rekomendacje działań.

JK

(Źródło: MNiSW)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie