Badania

Poszukiwanie terapii przeciwko koronawirusowi

Opublikowano: 2020-03-17

forum akademickie
Fot. Michał Jędrak Źródło: www.granty-na-badania.com

Dr Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, kierownik Laboratorium Struktury Białka, otrzymał grant Exscalate4CoV z programu „Horyzont 2020”, aby przeciwdziałać pandemii koronawirusa. Wraz z 18 partnerami z najlepszych instytucji europejskich weźmie udział w poszukiwaniu skutecznej terapii przeciwko wirusowi.

Projekt Exscalate4CoV (E4C) ma na celu wykorzystanie najpotężniejszych zasobów obliczeniowych znajdujących się obecnie w Europie w celu wzmocnienia inteligentnego projektowania leków in-silico. Trzon projektu stanowi Exscalate (EXaSCalesmArtpLatform Against paThogEns), obecnie najmocniejsza inteligentna platforma superkomputerowa na świecie, opracowana przez Dompé. Exscalate (exscalate.eu) wykorzystuje „bibliotekę chemiczną” złożoną z 500 miliardów cząsteczek dzięki zdolności przetwarzania ponad 3 milionów cząsteczek na sekundę.

Rolą polskiego instytutu jest przyspieszenie eksperymentalnej części projektu i określenie struktury krystalicznej funkcjonalnych białek koronawirusa w celu oceny podobieństw strukturalnych z innymi białkami wirusowymi. Badania te stanowią kluczowy etap racjonalnego procesu opracowywania leków.

Projekt EXSCALATE4CoV został wdrożony dzięki funduszom, które Komisja Europejska wzmocniła w ramach połączenia alarmowego dedykowanego badaniom nad opracowaniem, leczeniem i diagnostyką szczepionek COVID-19. Zaproszenie ogłoszono dopiero w styczniu 2020 r., a projekt ma rozpocząć się nie później niż 1 kwietnia.

Projekt ma potrwać 18 miesięcy, a konsorcjum, które go będzie realizować, tworzy 18 partnerów z różnych europejskich uczelni i instytutów badawczych.

JK

(Źródło: MIBMiK)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie