Aktualności
Sprawy nauki
22 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-22

Do końca września trwa sondaż NCN na temat kobiet i mężczyzn w nauce

Jeszcze tylko do końca września można wziąć udział w sondażu dotyczącym funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Dotychczas ankietę wypełniło ponad 5 tys. osób.

Kwestionariusz opracowało i udostępniło Narodowe Centrum Nauki, ale wypełnił go mogą naukowcy ze wszystkich ośrodków i będący na każdym etapie kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN. Przez ponad 2 miesiące w sondażu wzięło udział blisko 5200 osób. Wśród ankietowanych dominują kobiety (64%). Formularz pozostanie aktywny do końca września.

Ankieta podzielona jest na pięć głównych części. Uczestnicy proszeni są o odpowiedzi na pytania o doświadczenia związane z ubieganiem się o granty Narodowego Centrum Nauki, trudności, z jakimi mierzą się w pozyskiwaniu innych grantów krajowych i zagranicznych, doświadczenia w środowisku pracy oraz wyzwania wynikające z łączenia obowiązków służbowych i rodzinnych. W formularzu uwzględniono również pytania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na karierę i efektywność naukową.

Odpowiedzi pozwolą NCN zdiagnozować trudności, ograniczenia i wyzwania, z jakimi mierzą się przedstawiciele obu płci zarówno w pozyskiwaniu środków na badania, jak i w szerszym kontekście budowania swojej ścieżki naukowej. Badani odpowiadają między innymi na pytania o rozwiązania systemowe, które mogłyby ułatwić im ubieganie się o granty, a także wsparcie administracyjne i merytoryczne macierzystych jednostek w ich pozyskiwaniu. Są również pytani o urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie oraz o to, czy jednostka, w której pracują, realizuje politykę równych szans i czy wprowadziła systemowe ułatwienia w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych naukowców (np. elastyczny czas pracy, zmniejszenie pensum dydaktycznego, czy zapewnienie dostępu do żłobków).

Sondaż jest całkowicie anonimowy. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15–20 minut. Wyniki zostaną udostępnione na stronie internetowej NCN.

Liczmy, że zebrane informacje pozwolą nam określić, jakie aspekty pracy badaczek i badaczy utrudniają im rozwój zawodowy. Mamy nadzieję, że po opracowaniu wyników uzyskamy wiedzę o istniejących barierach, a po zastosowaniu odpowiednich działań naprawczych będziemy mogli je wspólnie usunąć nie tylko w Narodowym Centrum Nauki, ale i środowisku akademickim – mówi prof. Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, członkini Rady NCN.

Anna Korzekwa-Józefowicz

Link do sondażu

Dyskusja (0 komentarzy)