Aktualności
Sprawy nauki
01 Lutego
Opublikowano: 2022-02-01

KE podsumowała wyniki pierwszych konkursów Horyzont Europa

Ponad 5 mln euro pozyskali już polscy beneficjenci z programu Horyzont Europa. Komisja Europejska udostępniła wyniki z pierwszych 23 konkursów.

Horyzont Europa ruszył w ubiegłym roku. To największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Celem Polski jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki i wzrost udziału w finansowaniu ze środków programów ramowych UE. W poprzedniej perspektywie finansowej (2014–2020) udział Polski w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł blisko 850 mln euro.

Komisja Europejska podsumowała właśnie wyniki pierwszych 23 konkursów w programie Horyzont Europa. O środki aplikowało dotąd 2958 podmiotów z 88 państw. Złożono w sumie 951 wniosków, z których 86 – na łączną kwotę 575,12 mln euro – zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Jedenaście z tych przedsięwzięć (12,79% ogólnej liczby) realizuje 12 instytucji z Polski (2,33% podmiotów z UE). Łączna wartość tych projektów to 5,11 mln euro (1,01% kwoty dofinansowania projektów UE), co plasuje nasz kraj na 13 miejscu wśród beneficjentów z UE. Jak zauważają analitycy Krajowego Punktu Kontaktowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polska po raz pierwszy wyprzedziła Grecję, przeskakując o jedną pozycję w rankingu państw aplikujących z sukcesem o granty oraz pozostaje liderem w grupie nowych państw członkowskich (UE13).

Prawdopodobnie stan pandemii COVID-19 spowodował, że zaangażowanie w przygotowanie wniosków projektowych, w odpowiedzi na pierwsze 23 konkursy HE, znacznie odbiega od aktywności w pierwszych 23 konkursach w 7.PR i programie Horyzont 2020. Liczba wniosków była w tych programach odpowiednio: 4- i 6-krotnie wyższa, a liczba uczestniczących we wnioskach podmiotów – wyższa ponad 12-krotnie. Należy zatem się spodziewać, że jeśli aktywność wnioskodawców wróci do stanu z poprzednich PR, to w kolejnych konkursach HE współczynnik sukcesu będzie niski – znacznie większa liczba aplikujących będzie przypadała na tę samą liczbę dostępnych grantów – wskazują w analizie specjaliści z KPK NCBR.

Wśród beneficjentów dofinansowania z nowego programu znalazły się trzy grupy organizacji z Polski. Ponad połowa (58,33%) to jednostki administracji publicznej; pozostałe dwie to uczelnie (28,92%) oraz instytuty naukowe (12,75%).

Pod względem kwoty dofinansowania polskim liderem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które otrzymało dotąd blisko 2,3 mln euro. NCBR uczestniczy w 3 przedsięwzięciach, z których jedno koordynuje. Kolejne miejsca na podium zajęły: Narodowe Centrum Nauki (688 tys. euro) i Politechnika Śląska (686 tys. euro). Za nimi: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (422 tys. euro), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (368 tys. euro), Narodowy Instytut Leków (344 tys. euro), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (282 tys. euro), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy (9,5 tys. euro), Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy (6,2 tys. euro), Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (4,4 tys. euro), Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (4,4 tys. euro), Warszawski Uniwersytet Medyczny (684 euro).

Czołówkę krajów, które otrzymały jak dotąd najwięcej środków, tworzą: Belgia (195 mln euro), Niemcy (56,7 mln euro), Francja (49,8 mln euro). Szczegółowe statystyki znajdują się na stronie KPK NCBR.

MK, źródło: KPK NCBR

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)