Aktualności
Sprawy nauki
02 Listopada
Opublikowano: 2020-11-02

Kolejne 20 mln euro dla Polski w H2020

O 20 mln euro w stosunku do poprzedniego miesiąca powiększył się bilans środków pozyskanych przez polskich beneficjentów z programu badań i innowacji Horyzont 2020. W sumie na ich kontach jest już ponad 680 mln euro. 

Ze środków tych korzysta 841 polskich podmiotów, które realizują 1794 projekty, z czego 297 – w roli koordynatora. Otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 680,18 mln euro, tj. 1,20% budżetu H2020 przypadającego krajom członkowskim Unii Europejskiej. Jeśli wziąć pod uwagę dofinansowanie uzyskane w projektach Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) oraz Knowledge & Innovation Communities Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (KIC-EIT), to udział procentowy Polski w budżecie przypadającym krajom członkowskim UE wzrasta do 1,25%, zaś łączna kwota uzyskanego przez polskich uczestników dofinansowania z H2020, P2P i KIC EIT wynosi 713,13 mln euro.

Pod względem kwoty dofinansowania polskim liderem jest w dalszym ciągu spółka Fundingbox Accelerator, która otrzymała dotąd blisko 65,5 mln euro. Warto jednak zaznaczyć, że nie realizuje ona projektów samodzielnie, a zajmuje się jedynie ich dystrybucją w ramach tzw. finansowania kaskadowego. Zmiany zaszły na kolejnych miejscach: dotychczasowego wicelidera – Uniwersytet Warszawski (32,5 mln euro) – wyprzedził Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (33 mln euro). Za nimi są: Narodowe Centrum Nauki (19,9 mln euro) i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (18,3 mln euro). Kolejne miejsca zajmują: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (14,8 mln euro), Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (14,3 mln euro), Uniwersytet Jagielloński (14,2 mln euro), Politechnika Warszawska (13,1 mln euro) i SANO Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Międzynarodowa Fundacja Badawcza (9 mln euro).

Jeśli chodzi o liczbę uczestnictw, prym już zdecydowanie wiodą ośrodki naukowo-akademickie. Na czele jest UW, którego badacze biorą udział w 106 projektach. W 78 uczestniczy IChB PAN, w 58 – UJ, w 54 – AGH, w 53 – PW. Również pod względem koordynacji UW nie ma sobie równych. Naukowcy tej uczelni pilotują 20 projektów finansowanych z H2020. Wśród nich są m.in. granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), w tym ERC Starting Grants zdobyte kilkanaście tygodni temu przez badaczy z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW: dr. Wojciecha Czerwińskiego oraz dr. Michała Pilipczuka. Uniwersytet Warszawski jest też jedynym polskim koordynatorem grantu MSCA-ITN-2020. Uczelnia otrzymała ponad 4 mln euro na stworzenie miejsc pracy i wyszkolenie 15 młodych badaczy, którzy będą realizować 3-letnie programy doktoranckie w ramach projektu AppQInfo (Applications and Hardware for Photonic Quantum Information Processing). Dotyczy on komunikacji kwantowej z użyciem m.in. technologii satelitarnych, kwantowych obliczeń i symulacji oraz wykorzystania zintegrowanych układów fotonicznych, i obejmuje pełne spektrum zadań, od teorii po eksperymenty w najlepszych laboratoriach i w przemyśle. Wsparcia udzieli Rada Przemysłowa, którą stworzą przedstawiciele m.in. Niemieckiej Agencji Kosmicznej, Airbusa oraz polskiej firmy z branży kosmicznej – CreoTech Instruments. Początkujący naukowcy będą uczestniczyć m.in. w konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach sieci, a także podejmą półroczne staże i pracę w przedsiębiorstwach i u najlepszych naukowców z Europy, Japonii i Kanady. Szkolenia będą poświęcone zarówno prowadzonym badaniom, jak i umiejętnościom miękkim potrzebnym na rynku pracy (zarządzanie zespołem, etyka, prawa własności intelektualnej). Konsorcjum złożonym z 15 instytucji akademickich i firm dowodzi dr hab. Magdalena Stobińska z Wydziału Fizyki UW. AppQInfo jest dopiero piątym projektem Maria Skłodowska-Curie Innovative Training Networks koordynowanym przez polską instytucję i drugim pilotowanym przez stołeczny uniwersytet. Ruszył w sierpniu.

Kolejne po UW miejsca pod względem liczby koordynowanych grantów H2020 zajmują: Politechnika Wrocławska i UJ – po 7 oraz Politechnika Poznańska i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – po 6.

Przez siedem lat w największym w historii Unii Europejskiej programie finansowania badań naukowych i innowacji przeznaczono na ten cel łącznie ponad 77 mld euro. Z tej puli na 31,8 tys. projektów wydano już ponad 61,3 mld euro. Z pieniędzy tych skorzystało dotąd 38,8 tys. podmiotów ze 173 krajów. Liderami w pozyskiwaniu środków są Niemcy (9 mld), przed Brytyjczykami (7,2 mld) i Francuzami (6,8 mld). Polska z 680,18 mln euro zajmuje 18. miejsce.

MK, źródło: KPK PB UE

Dyskusja (0 komentarzy)