Aktualności
Sprawy nauki
18 Lipca
Opublikowano: 2023-07-18

Kolejnych czterech Polaków w Academia Europaea

Kolejnych czterech polskich naukowców zostało przyjętych w poczet członków Academia Europaea – prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5 tys. uczonych z różnych dziedzin.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki. W gronie tym jest także ponad stu Polaków. Ostatnio do Academia Europaea dołączyło czterech naszych uczonych.

Prof. Jacek Błażewicz jest inżynierem informatykiem, specjalizuje się w teorii algorytmów, szeregowaniu zadań oraz bioinformatyce. Pracuje w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: sekwencjonowanie DNA, analiza i predykcja struktur RNA i białek, komputery DNA, obliczenia równoległe oraz teoria algorytmów. Od 2010 roku jest członkiem rzeczywistym PAN. W 2012 roku wraz z Erwinem Peschem został laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. W 2018 roku otrzymał Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Prof. Wojciech Czakon utworzył Katedrę Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą obecnie kieruje. Wcześniej był związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie z kolei powołał Katedrę Teorii Zarządzania. Przez wiele lat był wykładowcą MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Interesuje się zjawiskami międzyorganizacyjnymi, strukturami i strategiami firm wobec ważnych aktorów otoczenia. W orbicie jego zainteresowań znajdują się też: koopetycja, współpraca strategiczna, konkurowanie, procesy i struktury sieci międzyorganizacyjnych, a także metodologia badań. Regularnie publikuje swoje teksty również na łamach „Forum Akademickiego”.

Prof. Marek Sanak jest genetykiem i biologiem molekularnym. Od 2009 roku kieruje Zakładem Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stoi na czele Katedry Medycyny Sądowej CM UJ. Pełni funkcję pełnomocnika prorektora Collegium Medicum UJ do spraw nauki i współpracy międzynarodowej. Jest dyrektorem Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. W 1997 roku został laureatem Lancet Invesigators Award za badania nad astmą oskrzelową prowadzone wspólnie z prof. Andrzejem Szczeklikiem. Po wybuchu pandemii COVID-19 stanął na czele zespołu prowadzącego na UJ badania nad koronawirusem. Badał m.in. rozprzestrzenianie się wirusa wśród populacji Krakowa.

Prof. Andrzej Skowron jest matematykiem, specjalizuje się w matematycznych podstawach informatyki, sztucznej inteligencji, wnioskowaniach aproksymacyjnych, zbiorach przybliżonych oraz eksploracji danych. Pracuje w Instytucie Badań Systemowych PAN. Jest także emerytowanym pracownikiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996–2000 był przewodniczącym International Rough Set Society. W 1987 roku otrzymał Nagrodę im. Zygmunta Janiszewskiego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)