Aktualności
Sprawy nauki
23 Czerwca
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2021-06-23

Ministerialne stypendia dla 217 młodych naukowców

Ponad dwustu wybitnych młodych naukowców otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. W tym gronie znalazło się 52 doktorantów.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 23 czerwca w gmachu MEiN. Minister Przemysław Czarnek uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie. Specjalny ministerialny Zespół oceniał metodą punktową – w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, tak aby stypendia mogły trafić do naukowców z różnorodnych środowisk naukowych. Wyłoniono w ten sposób 217 laureatów, w tym 52 doktorantów. Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez:

  • Politechnikę Wrocławską – 16,
  • Politechnikę Warszawską – 15,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14,
  • Uniwersytet Jagielloński – 12
  • Uniwersytet Warszawski – 12.

Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów minister edukacji i nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Stypendia otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

MK

Lista stypendystów

Dyskusja (0 komentarzy)