Aktualności
Sprawy nauki
22 Lutego
Opublikowano: 2022-02-22

Naukowcy z UJ, UW i UWr zbadają wpływ pandemii na życie społeczne

Pięć projektów z udziałem polskich zespołów badawczych zostało nagrodzonych w międzynarodowym konkursie poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne. Na ich realizację Narodowe Centrum Nauki wyłoży blisko 3 mln zł.

Konkurs „Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World” zorganizowała sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP), która wiąże instytucje finansujące badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z krajów obu Ameryk i Europy. Było to już trzecie przedsięwzięcie w ramach T-AP, ale pierwsze, w którym uczestniczyło Narodowe Centrum Nauki. Konkurs ogłoszony w lipcu 2021 r. jest współfinansowany przez 16 agencji z 12 krajów po obu stronach Atlantyku. Tematyka zgłoszonych projektów obejmowała:

  • zmniejszanie słabości i nierówności;
  • budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa;
  • wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego;
  • rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych;
  • zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej);

Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Złożono 315 międzynarodowych wniosków, spośród których 19 zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wśród nich znalazło się 5 projektów z trzech polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego, które otrzymały finansowanie ze środków NCN w wysokości ponad 2,85 mln złotych:

Zespół pod kierownictwem dr hab. Beaty Klimkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z partnerami z Brazylii, USA i Wielkiej Brytanii, zajmie się kwestią komunikacji politycznej i zdrowia publicznego. Naukowcy przeprowadzą pierwsze kompleksowe i porównawcze badania poświęcone komunikacji o kryzysie zdrowia w kontekście polityki populistycznej.

Historycznie kryzysy – zarówno te naturalne, jak i spowodowane przez człowieka – zaostrzały problemy, ale były i jedną z głównych sił napędowych mobilizacji i transformacji. Dr Mateusz Karolak z Uniwersytetu Wrocławskiego zbada zjawiska odporności społecznej i oporu w świecie po pandemii. Partnerami będą naukowcy z Brazylii, Chorwacji, Finlandii, Kanady, Kolumbii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii.

Badania dr. Piotra Modzelewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego będą skoncentrowane na dwóch obszarach: zmniejszaniu nierówności i ich negatywnych skutków dla bardziej wrażliwych grup społecznych oraz wspieraniu współrządzenia demokratycznego i partycypacji w życiu społecznym. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami z Kanady, USA i Wielkiej Brytanii.

Naukowcy pod kierownictwem dr. hab. Sławomira Mandesa z Uniwersytetu Warszawskiego sprawdzą, jak różne religie przyczyniają się do budowania bardziej odpornych, inkluzywnych i zrównoważonych społeczeństw, a także zmieniającą się rolę religii większościowych i mniejszościowych na „globalnej północy”: w Kanadzie, Niemczech, Irlandii/Irlandii Północnej i Polsce w związku ze zwiększonym zainteresowaniem duchowością w czasie pandemii COVID-19.

Prof. Krystyna Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z badaczami z Brazylii, Niemiec i Wielkiej Brytanii spróbuje poszerzyć naszą wiedzę na temat marginalizacji doświadczanej przez kobiety-migrantki oraz podejmowanych przez nie strategii radzenia sobie w nowych warunkach. Naukowcy poszukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób imigrantki stawiły czoła trudnościom, jakie przyjęły strategie oporu i sposoby szukania nowych rozwiązań w związku z pandemią. Jest to projekt transnarodowy, przekrojowy i porównawczy.

Beneficjenci konkursu otrzymają w sumie blisko 14,4 mln euro. Środki te zostały rozdysponowane między naukowców z 12 krajów leżących na 4 kontynentach.

MK, źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)