Aktualności
Sprawy nauki
31 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-31

Naukowcy z Warszawy i Poznania z grantami „leśnymi”

Trzy spośród czterech projektów wyłonionych w konkursie ForestValue2 będą realizowane z udziałem badaczy z Polski. Naukowcy zajmą się tematyką dotyczącą wykorzystania zasobów leśnych równoważącego liczne korzyści dla społeczeństwa, klimatu, środowiska i gospodarki. Budżet na polskie badania to ponad 2,7 mln zł.

ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) to inicjatywa, której misją jest wspieranie badań dotyczących sektora gospodarki leśnej. Wnioski w konkursie mogły składać międzynarodowe konsorcja badawcze realizujące w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania najlepszego możliwego wykorzystania lasów i zasobów leśnych.

W konkursie uczestniczyły agencje z jedenastu krajów, finansowanie dla polskich zespołów zapewnia Narodowe Centrum Nauki. Zespół ekspertów oceniał merytorycznie 21 wniosków, osiem z nich zakładało udział polskich zespołów. Ostatecznie finansowanie otrzymały cztery międzynarodowe projekty (o całkowitym budżecie ok. 6,8 mln euro), z czego trzy będą realizowane z udziałem badaczy z naszego kraju.

Jedną z laureatek jest dr Lidia Stępińska-Ustasiak z Sieci Badawczej Łukasiewicz – ITECH Instytutu Innowacji i Technologii, która we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz naukowcami z Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii oraz Słowenii zrealizuje projekt CRESTIMB dotyczący innowacyjnych systemów budownictwa drewnianego o wydłużonym okresie użytkowania. Na polską część prac przeznaczono 1,1 mln zł!

Celem działań jest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcji drewnianych zapewniających dłuższy okres użytkowania i możliwość ponownego wykorzystania materiału. Naukowcy będą pracować nad samym systemem konstrukcji, ale także nad zastosowaniem wypracowanego rozwiązania dla lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz osiągania korzyści dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki. Zwiększanie udziału obiegu zamkniętego oraz przedłużanie okresu użytkowania budynków i elementów konstrukcyjnych to krok naprzód w kierunku bardziej zrównoważonego, zasobooszczędnego, opłacalnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa.

Z kolei zespół pod kierownictwem dr. inż. Jana Pełczyńskiego z Politechniki Warszawskiej dzięki grantowi zrealizuje projekt TiReX dotyczący zwiększenia efektywności powtórnego wykorzystania istniejących budynków oraz ich elementów. We współpracy z naukowcami z Finlandii, Norwegii, Łotwy, Słowenii, i Hiszpanii polscy badacze będą zajmować się opracowaniem metodologii kompleksowej oceny właściwości używanego drewna z wykorzystaniem badań nieniszczących i zautomatyzowanej obróbki danych, która pomoże ocenić, czy ponowne użycie tego materiału jest bezpieczne i efektywne. Badania to krok w kierunku stworzenia europejskiego systemu certyfikacji drewna z odzysku, który pomoże zwiększyć jego wykorzystanie, a tym samym zmniejszyć zużycie cennych zasobów oraz emisję do atmosfery niekorzystnych substancji. Polski zespół na realizację zadań w projekcie otrzyma niemal 1,3 mln zł.

Trzeci projekt z udziałem naukowców z Polski finansowany w konkursie ForestValue2 Call 2023 jest kierowany przez dr Annę Wierzbicką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badaczka zrealizuje projekt IFORPLAN, w którym wraz z naukowcami z Estonii, Finlandii i Słowenii będzie pracować nad efektywną metodą urządzania lasów z wykorzystaniem przestrzennych metod planistycznych, aby jak najlepiej zrównoważyć ich funkcje gospodarcze i środowiskowe. Procedury wypracowane w projekcie zostaną zweryfikowane poprzez analizę setek hektarów lasów we wszystkich krajach uczestniczących w przedsięwzięciu. Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy o wielofunkcyjnej gospodarce leśnej i przyczynienie się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Budżet polskiej części projektu to niemal 374 tys. zł.

MK, źródło: NCN

Wyniki konkursu na stronie sieci ForestValue2

Dyskusja (0 komentarzy)