Aktualności
Sprawy nauki
19 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-19

Ponad 3,5 mld zł na dobry start

Ponad połowa kwoty przyznanej w ubiegłym roku przez Narodowe Centrum Nauki wsparła rozwój młodych badaczek i badaczy. Przez ostatnie sześć lat naukowcy na początku kariery otrzymali łącznie ponad 3,75 mld zł. Granty NCN to dla nich szansa na szybsze uzyskanie samodzielności naukowej.

Narodowe Centrum Nauki organizuje konkursy otwarte dla naukowców na wszystkich etapach kariery. W ofercie są programy skierowane dla osób rozpoczynających pracę, dojrzałych badaczy i takie, w których młodsi naukowcy rywalizują z bardziej doświadczonymi uczonymi.

Z najnowszego opracowania, przygotowanego przez Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, wynika, że w ostatnich sześciu latach na wspieranie rozwoju naukowego badaczek i badaczy jeszcze przed doktoratem lub do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora, NCN przeznaczyło ponad 3,75 mld zł, co stanowiło 46% ogólnej kwoty przyznanej w tym czasie przez agencję.

Nasz system oceny wniosków, w którym stawiamy na jakość, a nie na ilość w ocenie dorobku, sprzyja młodym naukowcom. Biorą oni udział w konkursach, które są skierowane tylko do nich, ale też z powodzeniem konkurują ze starszymi badaczami w innych programach – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Dla przykładu, w rozstrzygniętych w ub.r. konkursach OPUS młodzi uczeni stanowili 18% laureatów, a badacze bez habilitacji – 26%.

Dzięki finansowaniu uzyskanemu w różnych konkursach NCN, młodzi uczeni z całej Polski mają szansę na zrealizowanie projektów, zbudowanie własnych zespołów, stypendia w szkołach doktorskich lub zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych, a dzięki współpracy NCN z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – także realizację staży zagranicznych w ważnych ośrodkach naukowych.

W 2021 roku w konkursach krajowych i międzynarodowych młodzi naukowcy otrzymali na badania, stypendia i staże podoktorskie (stanowiska typu postdoc) niemal 827 mln zł, co stanowiło 51% kwoty przyznanej w tym czasie wszystkim badaczom. Centrum wsparło 845 projektów złożonych przez młodych uczonych w konkursach skierowanych tylko do nich oraz 629 wniosków w programach, w których biorą naukowcy na różnych etapach kariery. Budżet konkursów PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATA i SONATINA wyniósł 331 mln zł. Wartość projektów kierowanych przez młodych naukowców w konkursach takich jak OPUS, SONATA BIS, MINIATURA, BEETHOVEN i DAINA to 247 mln zł. Na staże podoktorskie i stypendia doktoranckie NCN przeznaczył odpowiednio – 117 i 131 mln zł.

Konkursy w 2022 roku

Do 15 marca otwarty jest nabór wniosków w konkursie SONATINA 6 dla osób, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu lub uzyskają go do czerwca tego roku. W lutym rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń w konkursie MINIATURA 6, a w marcu w konkursach PRELUDIUM 21 – dla osób przed doktoratem i OPUS 23 – dla naukowców na wszystkich etapach kariery.

źródło: NCN

 

Dyskusja (0 komentarzy)