Aktualności
Sprawy nauki
16 Kwietnia
Fot. Agnieszka Szymala
Opublikowano: 2024-04-16

Prof. Ryszard Koziołek drugą kadencję rektorem Uniwersytetu Śląskiego

Prof. Ryszard Koziołek uzyskał reelekcję w wyborach rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2024–2028. Był jednym z trojga kandydatów na to stanowisko.

Wybory na Uniwersytecie Śląskim przeprowadzono drogą elektroniczną 16 kwietnia. O fotel rektora w kadencji 2024–2028 ubiegało się troje kandydatów: prof. Jacek Barcik z Wydziału Prawa i Administracji; obecny sternik uczelni prof. Ryszard Koziołek oraz prof. Iwona Loewe z Wydziału Humanistycznego.

Spośród 310 elektorów uprawnionych do głosowania, w wyborach wzięło udział 303. Do wyboru rektora w I turze niezbędne były 152 głosy. Zwycięzcę, prof. Ryszarda Koziołka, poparło 171 osób, prof. Jacka Barcika – 87, a prof. Iwonę Loewe – 36. Oddano także jeden głos nieważny. Tym samym urzędujący rektor uzyskał reelekcję i będzie kierował uczelnią przez kolejne cztery lata.

Prof. Ryszard Koziołek ukończył filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Po doktoracie w 1997 roku rozpoczął pracę w Instytucie Polonistyki na Wydziale Humanistycznym UŚ. W latach 2011–2020 był dyrektorem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych przekształconych w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Przed objęciem w 2020 roku funkcji rektora był przez dwie kadencje prorektorem ds. kształcenia i studentów.

Obecnie stoi na czele Konsorcjum Akademickiego Katowice-Miasto Nauki, jest wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, a także dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Jest uznanym w środowisku naukowym badaczem literatury, ekspertem w zakresie badań nad twórczością Teodora Parnickiego i Henryka Sienkiewicza. Prowadzi studia nad polską prozą nowoczesną i bada społeczną funkcję nauki o literaturze. Uznanie dla jego prac naukowych i eseistycznych potwierdzają nagrody: Nagroda Literacka Gdynia (za „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy” 2009); Śląski Wawrzyn Literacki (za „Dobrze się myśli literaturą” 2016); Nagroda im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej (2017); Pikowy Laur Polskiej Izby Książki dla cyklicznej audycji Radia Katowice „Poczet Pisarzy Polskich”.

Jest ekspertem w ramach międzynarodowego programu Masters of Didactics. Doświadczenie w zakresie organizowania innowacyjnej dydaktyki pozwoliło mu zaprojektować, zainicjować i doprowadzić do wdrożenia pilotażu Nowej Koncepcji Studiów – unikalnej w skali Polski formy kształcenia uniwersyteckiego, w ramach której studia kierunkowe są wzbogacane i wzmacniane dzięki temu, że odbywają się w wielodyscyplinowym środowisku nauki uniwersyteckiej.

Był członkiem jury Nagrody Literackiej Nike w latach 2012–2015  i przewodniczącym tej nagrody w 2015 r. Pełnił funkcję przewodniczącego polskiego jury Nagrody Literackiej Unii Europejskiej w 2023 roku. Jest stałym uczestnikiem Conrad Festival i jako pierwszy Polak został zaproszony do wygłoszenia „The Annual Conrad Lecture” w 2019 roku. Pomysłodawca i dyrektor Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który w 2019 r. otrzymał nagrodę dla najlepszej inicjatywy popularnonaukowej w Europie (EUPRIO) oraz triumfował w kategorii „Zespół” w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki 2020 organizowanym przez serwis Nauka w Polsce PAP oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Nagrody im. prof. Józefa Pietera dla wybitnego nauczyciela lub nauczycielki województwa śląskiego. Zainicjował prace nad stworzeniem Programu Badań dla Śląska, którego celem jest budowa funduszu dla badań naukowych w kluczowych obszarach rozwoju regionu.

MK, źródło: UŚ

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~JK 17.04.2024 10:00

    Czyli kontynuacja polityki: deforma dydaktyki, struktury UŚ, nie słuchanie głosu pracowników, etc. Gdyby wszyscy mogli głosować (a nie wybrani elektorzy), to nie byłoby tutaj tego pana na II kadencję. Po I mamy dość.