Aktualności
Sprawy nauki
05 Lutego
Opublikowano: 2024-02-05

Raport o polsko-brytyjskiej współpracy naukowej

Badania naukowe stanowią główną oś współpracy brytyjsko-polskiej, co znajduje odzwierciedlenie m.in. we wspólnych publikacjach z zakresu nauk biologicznych i informatyki – wynika z raportu „PUSH – Polish-UK Science Horizons”. W sondażu wzięło udział ponad 150 naukowców, badaczy, innowatorów i właścicieli firm z obu krajów.

Badanie na temat głównych czynników napędzających dotychczasową polsko-brytyjską współpracę w dziedzinie badań i innowacji, jak i trudności, którym trzeba stawić czoła w przyszłych projektach przeprowadziły Fundacja Polonium, organizacja non-profit wspierająca polskich naukowców za granicą, wraz z UK Science & Innovation Network (SIN) w Polsce i Ambasadą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie. Wyniki zaprezentowano w raporcie PUSH – Polish-UK Science Horizons.

Współpraca naukowa między oboma krajami, obejmująca obszary m.in. technologii informacyjnych czy biotechnologii, stanowi istotny filar wymiany wiedzy. Wielka Brytania, będąca liderem światowych badań i innowacji, oraz Polska z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem naukowym, mają potencjał do rozszerzenia współpracy w przyszłości. Projektowanie wspólnych badań, wymiana kadry naukowej i dostęp do wspólnych źródeł finansowania są kluczowe dla intensyfikacji tych relacji. Ważnym aspektem jest również ponowny dostęp do środków programu Horyzont Europa dla strony brytyjskiej, co może znacząco przyczynić się do finansowania przedsięwzięć międzynarodowych, stanowiąc istotny element rozwoju relacji naukowych między oboma krajami – wskazuje Agnieszka Gawda, wiceprezes Fundacji Polonium.

Czołowych naukowców do Wielkiej Brytanii przyciąga jej znany na całym świecie ekosystem innowacji, który promuje współpracę, doskonałość naukową, opiekę mentorską, najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą, transfer technologii oraz znaczące inwestycje w badania i innowacje. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w obliczu przeciągających się negocjacji dotyczących stowarzyszenia Wielkiej Brytanii w programie Horyzont Europe, tamtejszy rząd zdecydował się w okresie przejściowym finansować uczestnictwo swoich podmiotów w tej inicjatywie w ramach udzielanych gwarancji. W styczniu tego roku Wielka Brytania oficjalnie dołączyła do programu Horyzont Europa. W planowanych wydatkach publicznych na badania i rozwój w wysokości 20 miliardów funtów na lata 2024–2025, priorytetowo potraktowano inwestycje w sztuczną inteligencję, technologie kwantowe, biologię inżynieryjną, telekomunikację przyszłości i półprzewodniki.

Z drugiej strony Polska, konsekwentnie rozwijająca swój potencjał naukowy, coraz częściej zaczyna być uznawana przez zachodnie organizacje i liderów biznesu za atrakcyjnego partnera. O sile naszego kraju stanowi głównie wykształcone społeczeństwo, zagłębie talentów w dziedzinie informatyki i nauk ścisłych oraz dynamicznie rozwijające się środowisko start-upów. Od czasu przystąpienia Polski do UE w 2004 roku wyniki ekonomiczne i dotyczące rozwoju innowacji w Polsce uległy znacznemu wzrostowi, m.in. dzięki światowej klasy ekspertyzie napędzającej sektor start-upowy.

Oba kraje łączą bliskie więzi. W Wielkiej Brytanii mieszka około 700 tys. Polaków. W raporcie PUSH wzięło udział ponad 150 naukowców, badaczy, innowatorów i właścicieli firm posiadających siedziby w Polsce i Wielkiej Brytanii. Z publikacji wynika, że badania naukowe stanowią główną oś współpracy brytyjsko-polskiej, co znajduje odzwierciedlenie we wspólnych publikacjach z zakresu nauk biologicznych i informatyki. Według sondażu badacze z obu krajów deklarują silną chęć współpracy, przy czym finansowanie pochodzi głównie z funduszy UE. Współpraca z grupami badawczymi jest motywowana specjalistyczną wiedzą partnera, kontaktami z uznanymi grupami badawczymi oraz dostępnością najwyższej klasy infrastruktury badawczej.

W raporcie  zaprezentowano także opinię interesariuszy, którzy podkreślali wartość inicjatyw oddolnych i globalnej współpracy. Zainteresowane strony i organizacje powinny zachęcać do aplikowania o współfinansowanie, szczególnie w ramach programu Horyzont Europa, oraz skuteczniej rozpowszechniać informacje o innych źródłach międzynarodowego finansowania badań w celu zacieśnienia współpracy polsko-brytyjskiej. Zwiększanie potencjału naukowego Polski i komunikowanie jej celów w skali globalnej może przyciągnąć nowych zagranicznych partnerów. Planowanie wspólnych wydarzeń branżowych, takich jak Polsko-Brytyjskie Forum Nauki, spotkania tematyczne organizowane przez obie ambasady czy wydarzenia Fundacji Polonium, potwierdzają wartość polsko-brytyjskiej współpracy naukowo-badawczej.

Raport „PUSH – Polish-UK Science Horizons” jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Polonium.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)