Aktualności
Sprawy nauki
28 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-28

Rośnie udział polskich beneficjentów w Horyzoncie Europa

Po zamknięciu kolejnych dwunastu konkursów polscy beneficjenci zwiększyli swój udział procentowy w budżecie programu Horyzont Europa. Obecny wynik – 1,6% – jest najlepszym w historii naszego udziału w programach ramowych Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji.

Horyzont Europa ruszył w ubiegłym roku. To największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro. Celem Polski jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki i wzrost udziału w finansowaniu ze środków programów ramowych UE. W poprzedniej perspektywie finansowej (2014–2020) nasz udział w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł blisko 850 mln euro.

Komisja Europejska udostępniła właśnie wyniki 79 konkursów w programie Horyzont Europa. W projektach w nich wyłonionych bierze udział 6156 uczestników ze 118 krajów. Realizują oni 1354 przedsięwzięcia na łączną kwotę 5,53 mld euro, z czego 4,77 mld euro przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich).

W 189 projektach, z czego w 17 w roli koordynatorów, uczestniczy 145 podmiotów z Polski. Pozyskały one do tej pory 76,34 mln euro, co stanowi aż 1,6% środków dla państw członkowskich – to najlepszy wynik od początku naszego uczestnictwa w programach ramowych Unii Europejskiej. Polska odnotowała również kolejny sukces pozyskując aż 11 prestiżowych grantów European Research Council z dofinansowaniem 15,89 mln euro – to 2,74% budżetu UE na ten obszar.

Pod względem kwoty dofinansowania polskim liderem pozostaje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które otrzymało dotąd ponad 10,8 mln euro. NCBR uczestniczy w 12 przedsięwzięciach, z których jedno koordynuje. W aż 18 projektach (w tym w 4 jako liderzy) biorą udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy otrzymali dotąd 8,8 mln euro. Podium zamyka Uniwersytet Jagielloński z kwotą 6,4 mln euro (11 projektów, 2 koordynacje).

Kolejne miejsca zajmują: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (3,1 mln euro), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (2 mln euro), Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (1,7 mln euro), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (1,5 mln euro), Instytut Slawistyki PAN (1,5 mln euro), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (1,4 mln euro), Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny (1,2 mln euro) i Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (1,2 mln euro).

W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej środków, znajdują się: Niemcy (774,4 mln euro), Hiszpania (559,8 mln euro), Francja (541,4 mln euro).

MK, źródło: DKPK NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)