Aktualności
Sprawy nauki
14 Września
Opublikowano: 2021-09-14

Rusza POLONEZ BIS

W środę, 15 września, ruszy pierwszy nabór wniosków w programie POLONEZ BIS. Dzięki programowi Narodowego Centrum Nauki swoje badania w Polsce będzie mogło prowadzić 120 wybitnych naukowców z zagranicy. 

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, lecz wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze start-upami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Zachęcamy wszystkich naukowców, którzy mają doskonały pomysł, by wzięli udział w konkursie i zrealizowali swoje badania w Polsce. To szansa na rozwój zawodowy, niezależność finansową i stworzenie własnego zespołu – mówi Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022 r.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało przewodnik dla wnioskodawców, zawierający między innymi szczegółowy opis programu POLONEZ BIS, informacje o składaniu aplikacji i wymaganych dokumentach. Dla uczonych i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy.

Publikacja profilu w POLONEZ BIS Partner Search Tool nie jest obowiązkowa. Zachęcamy jednak do skorzystania z tej opcji. Im więcej ofert w bazie, tym łatwiej będzie kandydatom i instytucjom nawiązać bezpośredni kontakt i podjąć współpracę – zaznacza Jolanta Palowska.

POLONEZ BIS jest kontynuacją zakończonego właśnie programu POLONEZ. W ramach trzech konkursów, ogłoszonych w latach 2015 i 2016, przyjechało do Polski 109 wybitnych naukowców z 28 krajów. Przez rok lub dwa pracowali w instytucjach naukowych, stworzyli nowe zespoły badawcze, uzyskali kolejne granty, zostali w Polsce i rekomendują udział konkursie innym naukowcom.

Dr Panagiotis Theodorakis przed przyjazdem do Polski pracował w Imperial College w Londynie, na uniwersytecie i politechnice w Wiedniu, odbył staże podoktorskie w Instytucie Maxa Plancka i na uniwersytecie w Moguncji. Decyzję o podjęciu pracy naukowej w Polsce podjął wspólnie z przyszłą żoną, także badaczką. Jest przekonany, że grant w konkursie POLONEZ był dla niego ogromnie ważny i choć bez niego pewnie zostałby w Polsce, to nie byłby w stanie kontynuować kariery naukowej.

Takie programy pozwalają tworzyć naprawdę otwarte środowisko naukowe – przekonuje badacz, który swój grant realizował w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Nadal tam pracuje. Obecnie realizuje granty w konkursach NCN SONATA BIS oraz OPUS, dotyczące kontrolowania płynów przy pomocy surfaktantów i kierowania ruchem płynu za pomocą podłoży gradientowych.

Z kolei dr Monika Kornacka jest zastępczynią dyrektora Instytutu Psychologii na SWPS Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym, kieruje „Emotion Cognition Lab”, w którym wykorzystuje aplikacje na urządzenia mobilne, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość oraz okulografię do pomiarów procesów psychologicznych, a także testuje, w jaki sposób te technologie mogą być użyte w interwencjach psychologicznych. Wcześniej przez ponad dziesięć lat mieszkała we Francji, studiowała na Université de Poitiers, a doktorat zrobiła na Université de Lille. W trakcie prac nad doktoratem odbyła sześciomiesięczny staż na Uniwersytecie SWPS. I choć po uzyskaniu stopnia
naukowego rozważała powrót do Polski, to – jak sama mówi – nie było to absolutnie pewne.

We Francji robiłam głównie badania w laboratorium, a w psychopatologii klinicznej coraz większy nacisk kładziono na metody, które można nazwać wielokrotnym dziennym próbkowaniem, czyli mierzeniem objawów u pacjentów w życiu codziennym przy użyciu aplikacji. Laboratorium, do którego przyjechałam w Polsce, już się zajmowało takimi pomiarami – mówi badaczka.

Grant w programie POLONEZ pozwolił jej sprawdzić, jakie są możliwości sprzętowe w polskich ośrodkach, jak uzyskuje się zgody komisji etycznej czy rekrutuje uczestników do badania. Po jego realizacji dostała szansę stworzenia własnego laboratorium i propozycję objęcia funkcji dyrektora Instytutu Psychologii w SWPS. Jej zdaniem, projekt badawczy i uważne wybranie laboratorium, to najważniejsza część przygotowywania wniosku w POLONEZIE. Dziś dr Kornacka kieruje grantem SONATA NCN, w którym bada, na jakie sposoby nasze myśli odpływają od aktualnego zadania („bujanie w obłokach” i ruminacje, powtarzające się myśli negatywne).

źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)