Aktualności
Sprawy nauki
25 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-25

Stanowisko trzech organizacji europejskich ws. wolności akademickiej oraz autonomii instytucjonalnej

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersyteckie (EUA) oraz europejska organizacja naukowa Science Europe opublikowały wspólne stanowisko pt. „Academic freedom and institutional autonomy: Commitments must be followed by action”, w którym podkreślono fundamentalne znaczenie wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej dla społeczeństwa.

Autorzy przywołują przykład Węgierskiej Akademii Nauk oraz odnoszą się do sytuacji w sektorze naukowym Turcji, wskazując na konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę podstawowych wartości, jakimi dla uczonych są wolność i autonomia.

Oświadczenie wzywa rządy i władze publiczne do ochrony wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej poprzez zapewnienie solidnych ram regulacyjnych i powstrzymanie się od ingerencji w wewnętrzne sprawy szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych. Zachęca również do zagwarantowania uczonym i studentom praw, które stanowią wolność akademicką, takich jak wolność wypowiedzi, poglądów i myśli. Wzywają także uniwersytety, agencje finansujące oraz inne organizacje badawcze do wspierania kultury, w której ceni się swobodę wypowiedzi i otwartą wymianę myśli. Wolność akademicka naukowców, nauczycieli i studentów jest chroniona.

Oświadczenie to jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia w Europie, presję polityczną jaką władze wywierają na ośrodki naukowe i uczonych na Węgrzech i w Turcji. Parlament Europejski wszczął procedurę dyscyplinarną w celu ustalenia, czy na Węgrzech wartości demokratyczne, w tym wolność akademicka, są zagrożone, po tym jak w roku ubiegłym węgierski rząd zakazał nauczania gender studies i zmusił Central Europe University do przeniesienia większości swoich działań poza granice kraju. W Turcji natomiast sektor akademicki znalazł się pod presją po próbie zamachu stanu w 2016 r., tysiące pracowników publicznych zostało zwolnionych z pracy, w tym naukowcy i administratorzy szkolnictwa wyższego.

Oświadczenie ALLEA, EUA i Science Europe to nie tylko wyraz solidarności ze wspólnotą uczonych, ale także wezwanie do działania w obronie wolności akademickiej i autonomii placówek naukowych.

JK

(Źródło: PAN, ALLEA)

Dyskusja (0 komentarzy)